Hjælpeværktøjer

Hjælpeværktøjer

Kvalificer brugen af profilværktøjerne med Garudas hjælpeværktøjer

Her kan du læse om og bestille forskellige hjælpeværktøjer som du kan bruge til at kvalificere, udvikle og variere din anvendelse af Garudas profilværktøjer. Hjælpematerialerne kan være nyttige i en række HR-processer, herunder rekruttering på forskellige niveauer, coaching samt udvikling af individer såvel som teams.

Hjælpeværktøjer bestilles via kontaktoplysningerne nederst på siden.

Best Practice – opdateret oktober 2014

Med Garuda Best Practice får du inspiration og idéer til anvendelsesmuligheder med Garudas profilværktøjer. Kataloget er udarbejdet med henblik på at skabe yderligere værdi for vores brugere i processerne omkring rekruttering, medarbejder- og lederudvikling samt udvikling af teams.

Siden den første udgave af Best Practice udkom i 2011, har vi oplevet en stigende interesse for profilværktøjernes mange forskellige anvendelsesmuligheder. Det har ansporet os til i 2014 at indsamle nyt materiale og videreudvikle vores Best Practice – så der nu er helt friske input at hente.

Best Practice er en gratis pdf du kan printe ud efter behov.


FokusKort

Sæt Fokus-modellen i spil – bogstaveligt talt. Garuda FokusKort består af fem sæt a 40 kort (i alt 200 kort). Et sæt indeholder ti kort for hver af de fire farver/fokusområder i Fokus-modellen, hver med et udsagn knyttet til det givne fokusområde.

FokusKort er udviklet til erhvervsaktive personer og teams som har brug for en større forståelse for hinandens forskelligheder, styrker, udfordringer og motivationsområder. Kortene er en anderledes, inspirerende og ikke mindst underholdende metode til at hjælpe medarbejderne til at opnå indsigt i sig selv og kollegerne og stimulere udvikling der kommer fra medarbejderne selv. Udsagnene på kortene er enkle og letforståelige – og kan dermed anvendes på alle niveauer, med alle medarbejdere, fra elever til topledere, i såvel private som offentlige organisationer.

fokuskort-nyUdviklingsprocesser med FokusKort bidrager til at:

  • øge den enkelte medarbejders bevidsthed om og forståelse for egen og kollegers arbejdsmæssige adfærd
  • skabe rammen for et bedre samarbejde
  • skabe bevidsthed om den enkeltes arbejdsopgaver og præferencer
  • skabe et fælles sprog i teamet/afdelingen.

Der medfølger forskellige eksempler på procesøvelser når du køber et sæt, så du hurtigt kan komme i gang. Herefter vil du helt sikkert blive inspireret til  – og få lyst til – selv at udvikle nye måder at bruge FokusKort på som passer til lige præcis de mennesker og udfordringer du arbejder med.

Kortene kan med fordel anvendes i teams og afdelinger som i forvejen har stiftet bekendtskab med Garudas FokusProfil og/eller BasisProfil – eller som mindre/større icebreaker-øvelser. Kortene kan dog også bruges i teams og afdelinger som ikke tidligere har stiftet bekendtskab med profilværktøjer, eller som står over for at skulle i gang med processer med profilværktøjer og PersonProfiler som omdrejningspunkt.

Før du kan anvende Garuda FokusKort, skal du være uddannet i Fokus-modellen og/eller certificeret i Garudas KompetenceProfil. Læs mere om Garudas brugeruddannelser og certificeringskurser her.

FokusKort findes på dansk, engelsk, norsk og svensk.


plakat-ny

Plakater

Få et anderledes redskab som har vist sig at være utrolig populært hos vores brugere. Dette sæt bestående af tre plakater viser de fire leder-/personlighedstyper – integratoren, udvikleren, grunderen og resultatskaberen – i tre forskellige situationer; i ”lykkehjørnet”, under pres, og når udfordringen skal løses.

Plakaternes humoristiske illustrationer giver sammen med fokusområdernes karakteristika et inspirerende og konstruktivt afsæt for en dialog om personlighedstypernes meget forskellige tilgange til arbejdsopgaver, kommunikation, forandring, problemløsning, konflikter m.m.

Plakaterne findes på dansk, norsk, svensk og engelsk.


fokusa5-ny

Fokus-modellen-dialogkort

Det kan være en stor hjælp at have noget håndgribeligt at tale ud fra, for eksempel i forbindelse med coaching samt i rekrutteringssituationer.

Dette kort i A5-størrelse, trykt på kraftigt, blankt papir, er et praktisk redskab som giver dig Fokus-modellen på den ene side og et overblik over de fire personlighedstyper på den anden. Oplagt at bruge på tomandshånd til en dialog om personligt fokus, styrker og udfordringer.

Kortet findes på dansk og engelsk.


Interviewguide

Garudas Interviewguide består af 200 interviewspørgsmål som relaterer til de 16 personlighedstræk i KompetenceProfilen.

Fordelene ved at anvende en interviewguide er mange:

  • Interviewspørgsmålene er gennemtænkte og relevante for at kortlægge en specifik egenskab.
  • Forberedte spørgsmål giver mulighed for en struktureret og ligeværdig dialog som giver samtlige kandidater samme forudsætninger.
  • Du sparer tid i forbindelse med tilbagemelding da du ikke skal udarbejde spørgsmål fra bunden.
  • Et stort udvalg af interviewspørgsmål giver større mulighed for fordybning i egenskaberne.

Interviewguiden findes på dansk, svensk og engelsk.


karakteristika

Karakteristika på Fokus-modellen

Hvad karakteriserer kommunikation, begrænsninger, motivation og styrker hos grunderen, integratoren, resultatskaberen og udvikleren?

Få sat en lang række udsagn på de fire fokusområder med denne pdf der fungerer som et godt afsæt for en dialog om forskelligt fokus og individuelle tilgange til arbejdsopgaver.


PowerPoint-skabeloner

Skal du udarbejde præsentationsmateriale om Garudas profilværktøjer, kan du tage afsæt i vores standardpræsentationer. Vi har generelle PowerPoint-skabeloner samt skabeloner til hvert af vores profilværktøjer.

Bestil materiale


Kontakt Loni Jensen

Tel: 87 46 86 04
Mail: loj@garuda.dk