Medarbejder- og lederudvikling

Garuda har profilværktøjer og ekspertise til at hjælpe dig med at udvikle medarbejdere og ledere i en retning der øger medarbejdernes trivsel – og styrker organisationen som helhed.

Medarbejder- og lederudvikling

Medarbejder- og lederudvikling med profilværktøjer og personlighedstests

Hvis du arbejder med strategisk lederudvikling, eller generelt med udvikling af faglige og personlige kompetencer hos medarbejdere og ledere, har du givetvis stillet dig selv spørgsmål som:

  • Hvordan kvalificerer og strukturerer jeg MUS/medarbejdersamtaler?
  • Hvordan styrker jeg samarbejdet i et team?
  • Hvordan kan jeg hjælpe ledere og mellemledere til at udnytte deres kompetencer bedre?
  • Hvordan gennemfører jeg målrettet talentudvikling?
  • Hvor opstår der konflikter, og hvorfor?
  • Hvordan sikrer vi en positiv udvikling, fremadrettet?

Hos Garuda finder du en række profilværktøjer og personlighedstests som hjælper dig til at finde ind til hver medarbejders unikke bidrag til virksomheden og/eller afdelingen. Du kan belyse og gennemføre en målrettet dialog om medarbejderens personlighed, fokus og personlige og faglige kompetencer. På den måde får du et optimalt afsæt for at igangsætte og strukturere seriøs faglig og personlig udvikling – og følge dine udviklingsprojekter til dørs på en måde der styrker og glæder både medarbejder og organisation.

Hvad mener vi med medarbejderudvikling? Læs mere her


Det siger kunderne:
Organisations- og lederudvikling med personlighedstest

“Processen og profilværktøjerne skaber bevidsthed om de ting man gør i hverdagen, og ansporer refleksion omkring personlig udvikling. Det handler ikke om at ensrette adfærd men om, med afsæt i den enkeltes udgangspunkt, at klarlægge hvor vedkommende med fordel kan udvikle sig.”

– Nanna M. Pedersen, HR-konsulent, Fertin Pharma A/S

Læs mere om Fertin Pharmas udvikling af talenter med Garuda profilværktøjer


sidepix 230x230 06

Medarbejder- og lederudvikling der gør en forskel

Er du ansvarlig for at udvikle talenter og ledere, kan profilværktøjer fra Garuda være en stor hjælp. Værktøjerne hjælper dig til at afdække en medarbejders personlige kompetencer og styrker – og hvor han eller hun har sit største udviklingspotentiale – samt de områder hvor medarbejderen bliver udfordret eller måske ikke præsterer optimalt. Igangsæt processer der understøtter og udvikler medarbejderne, og hjælp hver medarbejder med at indfri sine ambitioner og udnytte sit fulde potentiale. Brug også profilværktøjerne til at afdække ledertyper, og giv organisationens ledere ny indsigt i sig selv og deres kolleger.

Læs mere om talentudvikling – klik her

Garudas profilværktøjer kan også gøre en stor forskel i forbindelse med bl.a. strukturforandringer, organisationsændringer (forandringsledelse) og interne forandringer i afdelinger eller grupper. Med profilværktøjerne får organisationen et fælles sprog som skaber afsæt for en konstruktiv dialog med medarbejderen hvor I kan få sat ord på hvad der er svært eller nemt i forhold til ændringer (for eksempel: ”du skal flyttes til en anden afdeling – hvordan reagerer du på det?”).

Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 87 46 86 00
Mail: lom@garuda.dk