Afdækning af ledertyper

Brug Garudas profilværktøjer og personlighedstests til at afdække de forskellige ledertyper i din organisation. Sæt spot på hvad lederen er særligt god til, hvad der skaber konflikter – og hvordan de kan løses.

Afdækning af ledertyper

Afdæk forskellige ledertyper med personlighedstest

At afdække ledertyper med en personlighedstest er en effektiv og meget udbytterig metode til at udvikle ledelsen i en organisation; uanset om det gælder en enkelt leder eller et helt lederteam.

sidepix 230x375 06Med indblik i ledertyper og ledelsesstil kan du identificere på hvilke områder og i hvilke situationer lederen fungerer bedst – og hvilke aspekter af lederens adfærd og kommunikation der skaber udfordringer og konflikter i forskellige situationer. Hermed får du mulighed for at arbejde målrettet med strategisk lederudvikling, situationsbestemt ledelse, kommunikation, konfliktløsning og andre aspekter af en værdiskabende lederudvikling. Læs om Garudas fire ledertyper – klik her.

Du kan også benytte Garudas profilværktøjer og personlighedstests til at udarbejde PersonProfiler der belyser medarbejderes potentielle ledertalent, gør det tydeligt hvor en given medarbejder har sine største styrker – og hvor han eller hun vil blive udfordret af at skulle påtage sig en lederrolle, med det ansvar og de opgaver der følger med. Herved øger du sandsynligheden for at medarbejder og stilling matcher, hvilket er fundamentet for trivsel og motivation i jobbet.

Læs mere om talentudvikling her


Case: Udpege ledertalenter og udvikle ledelsen

Hos Carl Ras A/S anvendes Garudas profilværktøjer til at kvalificere og strukturere en række HR-processer, heriblandt teamsamarbejde, medarbejdersamtaler, effektiv rekruttering samt udvikling af faglige kompetencer og personlige kompetencer i praksis.

HR-chef Tina Ziegler anvender KompetenceProfilen til at udpege ledertalenter og arbejde med lederudvikling hvor værktøjet fungerer som vurderingsgrundlag i et assessment-forløb med den enkelte medarbejder.

“Oftest siger min intuition mig en masse om en given medarbejder. Det som Garudas profilværktøjer gør, er at tage subjektiviteten ud af min vurdering idet jeg kan fremlægge et resultat for medarbejderen som er baseret på gennemtestede teorier og metoder”, siger Tina Ziegler.

Når Tina Ziegler arbejder med udvikling af teams med personlighedstests, anvender hun FokusProfilen til at afhjælpe konflikter, skabe forståelse og indsigt i årsagerne til problemer og sikre et godt teamsamarbejde.

“Profilværktøjerne er let genkendelige og skaber ligeværdig kommunikation på tværs af organisationen”, fortæller Tina Ziegler som bruger profilværktøjet til at skabe mulighed for og incitament til at ændre adfærd så teamsamarbejdet optimeres, på tværs af organisationen.

Læs hele casen om Carl Ras A/S her

Kontaktperson


Kontakt kursus- og marketingansvarlig Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk