Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE)

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE)

Vi ”kilder” systemet

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har i 2013 etableret en intern lederuddannelse med henblik på at opkvalificere og professionalisere ledelsen på tværs af niveauer i organisationen. I uddannelsen indgår FokusProfilen som et centralt element der skaber afsæt for en kvalificeret dialog om lederroller, værdier og kultur.

FBE-case_pix1 – Tidligere har der ikke været meget fokus på at skabe en fælles og professionel tilgang til god ledelse som en disciplin man skal mestre. Men nu har vi taget hul på det, i erkendelse af at vi har behov for løbende at uddanne og opkvalificere vores ledere i takt med at samfundet og vores organisation udvikler sig.

Ordene kommer fra Helle M. Knudsen, HR-konsulent og fuldmægtig i FBE, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste – en funktionel tjeneste som understøtter Forsvarets operative struktur.

– FBE sørger for at soldaterne kan være soldater, plejer vi lidt forenklet at sige, forklarer Helle M. Knudsen og uddyber:

– Kort fortalt er vi Forsvarets vicevært og bygherre. Vi sørger blandt andet for at der bliver slået græs, lavet mad i kantinerne, gjort rent og løst mange andre praktiske opgaver. Derudover sørger vi for at der bliver planlagt, projekteret og udført bygge-, anlægs- og vedligeholdsopgaver. Vi er en landsdækkende organisation, med en central stab i Hjørring og medarbejdere placeret i hele landet.

Selvom hovedparten af lederne i FBE er civile, er organisationen en del af Forsvaret og denne institutions kultur og historie. Det stiller visse krav til HR-afdelingens tilgang til uddannelse af medarbejderne, fortæller Helle M. Knudsen.

– Vi har over længere tid oplevet et behov for en lederuddannelse der kan give os en fælles tilgang til at forstå hvad god ledelse er, inden for netop de rammer og værdier vi opererer under, som en del af Forsvaret. Altså en uddannelse som er specifikt rettet mod det arbejde vi udfører, og som kan bidrage til at udvikle vores kultur og organisationen som helhed.

Hvorfor FokusProfilen?

Af HR-afdelingens i alt 20 medarbejdere er fem blevet certificeret i FokusProfilen i forbindelse med etableringen af den nye lederuddannelse. Som svar på hvorfor netop FokusProfilen anvendes som et primært redskab i uddannelsen, peger Helle M. Knudsen på profilens enkelhed og kvaliteter med henblik på at synliggøre og forklare hvorfor folk handler som de gør.

– Derudover har FokusProfilen en genkendelighed i forhold til de redskaber som er udviklet i Forsvaret, og som vi har brugt hidtil. Det gør det noget nemmere, når vi skal ”massere” en ny måde at tænke ledelse på ind i vores organisation, at lederne ikke præsenteres for en model eller et redskab som ligger milevidt fra den hverdag de kender i forvejen, siger hun.

Lederne som skal igennem FBEs nye lederuddannelse, befinder sig på alle niveauer i organisationen og omfatter såvel koncernledelsen som ledere af ledere og ledere af medarbejdere.

– Vi bruger FokusProfilen til at operationalisere vores ledelsesgrundlag og indføre en mere helhedsorienteret ledelse. FokusProfilen belyser den enkelte leders præferencer og giver os mulighed for at skabe en dialog omkring udviklingspotentiale, lederroller, kommunikation og samarbejde. Hver leder indgår en læringsaftale med sin nærmeste chef hvori det defineres, hvad det giver mest mening for den enkelte at arbejde med, i forhold at opnå en positiv personlig udvikling. Læringsaftalen danner afsæt for et langsigtet udviklingsforløb som vi løbende vil følge op på, fortæller Helle M. Knudsen.

Fra lederuddannelse til udvikling og optimering af teamprocesser

En væsentlig indikator for at deltagerne på FBEs lederuddannelse allerede har taget FokusProfilen – og den nye måde at tænke og italesætte ledelse på – til sig, er at flere af lederne har bedt HR om at besøge deres afdelinger og lave profiler på medarbejderne.

– Lederne har fået øjnene op for at profilerne har stor værdi i forhold til at forstå og løse eventuelle konflikter internt i afdelingerne og med henblik på at optimere samarbejdet og kommunikationen i det hele taget, fortæller Helle M. Knudsen.

FBE-case_pix2

Hun og hendes kolleger har indtil videre været på besøg i fem afdelinger og igangsat en udvikling som ikke kun har fokus på lederne, men favner hele organisationen:

– Vi laver både profiler på enkelte medarbejdere og gruppeprofiler. På den måde får afdelingerne nogle nye redskaber og tilgange til at tale om emner der ellers kan være svære at tage op. Gennem arbejdet med profilerne får ledere og medarbejdere et indblik i andre menneskers perspektiver på dem selv. Det skal man være klar til at tage imod. Og er man det, så sker der en modning, både hos det enkelte individ og i organisationen som helhed.

Sikre vedvarende udvikling

At gøre refleksion omkring lederroller, værdier, kommunikation og samarbejde til vedvarende praksis i en organisation er en udfordring, siger Helle M. Knudsen; og måske i særdeleshed i en organisation hvor man til en vis grad er vant til at gøre tingene ”som man plejer”, uden egentlig at sætte spørgsmålstegn ved hvorfor.

– Det er jo ret nyt for os at arbejde med en fælles og koordineret lederuddannelse og med FokusProfilen, men vi er bevidste om at det kræver en kontinuerlig indsats og opfølgning at sikre at de ting vi arbejder med på uddannelsen, hænger ved og bliver en del af praksis ude i de forskellige afdelinger – især på længere sigt, siger hun og konkluderer:

– Som jeg ser det, har vi igangsat en proces som ”kilder” systemet og ændrer vores virkelighed ved at skabe øget indsigt og refleksion. Og allerede nu er det tydeligt at vi har fået skabt nogle ringe i vandet som breder sig og kan mærkes.


Fakta – FokusProfilen

FokusProfilen er en typeindikator som kortlægger hvilke funktioner den enkelte fokuserer på i sit daglige arbejde. Profilen rummer en række moduler til at arbejde med teambuilding, udvikling, konfliktløsning m.m.
FokusProfilen er udviklet på baggrund af Fokus-modellen som bygger på den teori at der i enhver afdeling eller gruppe skal varetages fire grundlæggende funktioner for at tingene fungerer:

  • Grunder-opgaver – sikre at der er orden i grundlæggende opgaver
  • Resultat-opgaver – udvise handlekraft og skabe hurtige resultater
  • Integrator-opgaver – sørge for at samarbejde og kommunikation fungerer
  • Udvikler-opgaver – sikre at der sker en vis fornyelse og strategisk udvikling.
  • Modellen er udbredt i en lang række virksomheder og organisationer og er kendetegnet ved at være simpel og let forståelig.

Læs mere om FokusProfilen


Artiklen er oprindeligt trykt i Profil – oktober 2013

Spørgsmål?


Kontakt kursus- og marketingansvarlig Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk