International Business College (IBC)

International Business College (IBC)

Målrettet læring i erhvervsuddannelserne

Der er mange ting der spiller ind når man skal have læring og personlighed til at spille sammen i erhvervsuddannelserne. På International Business College (IBC) tror de på at den enkeltes personlighed spiller en afgørende rolle i den udvikling der skal finde sted – såvel fagligt som personligt.

web_1På International Business College (IBC) i Fredericia, Kolding og Aabenraa arbejdes der systematisk med Garudas profilværktøjer i forbindelse med både opstart af nye hold og når der arbejdes på at sammensætte velfungerende teams til f.eks. gruppearbejde.

– Garudas BasisProfil er blevet en del af vores værktøjskasse når vi arbejder med eleverne på skoleopholdene, siger Lisbeth Strandbygaard, underviser på handelsspecialet.

Erhvervsuddannelserne på IBC dækker mange forskellige specialer og dermed også mange forskellige elevtyper. På Innovationsfabrikken i Kolding er der både elever fra detailbranchen, revisionsvirksomheder og diverse private og offentlige virksomheder. Der er stor forskel på hvilken profil eleven har, alt efter om han/hun skal være revisor eller salgsassistent. Derfor er det interessant at arbejde med elevernes profiler da det både giver dem selv, deres arbejdsgiver og underviseren en forståelse af individet.

Nye hold – med kvalitet…

– På Offentlig administration bruger vi BasisProfilen i forbindelse med samarbejdet på holdet, udtaler Kristina Ringkjøbing, underviser på Offentlig administration.

– Vi bruger værktøjet i starten af elevernes skoleforløb for at give eleverne et fælles sprog at arbejde med. Det er nemmere for eleverne at forstå uoverensstemmelser og løse konflikter hvis de kan tale ud fra profilerne i stedet for at gå i konflikt med hinanden. BasisProfilen giver eleverne en forståelse af hvem de selv er, og det er derfor meget nemmere for dem at forstå hvem de andre er. Det giver færre konflikter og et værktøj til at tale ud fra når konflikterne skal løses.

IBC_web_3_nyPå handelsuddannelsen, der overordnet sigter mod salg og markedsføring, bruges BasisProfilen også i forbindelse med opstart af nye hold.

– Det giver rigtig meget personligt til eleverne som de kan bruge i deres fremtidige uddannelse – kend dig selv – og kend kunden, siger Lisbeth Strandbygaard.

Her er det særlig vigtigt at eleverne kan bruge deres tilbagemelding i forhold til gruppearbejdet løbende i undervisningen. Elevernes personlige profiler bruges løbende igennem elevernes forløb og inddrages ofte af eleverne selv i forbindelse med opgaveløsning både på uddannelsen og på arbejdspladsen.

– Detailuddannelsen har blandt andet det formål at træne eleverne i at blive dygtige sælgere. I den forbindelse bruger vi profilen til at løfte elevernes læring i forbindelse med salgspsykologi og vores arbejde med kundeadfærd, udtaler Malene Falk Rask, underviser på Detail.

Elevernes udbytte – personligt og fagligt

– Jeg har prøvet mange personlighedstest før, men Garudas BasisProfil er den der bedst giver mig det visuelle billede af hvordan min gruppe og jeg fremstår, udtaler Gitte Holmgaard Rasmussen, kontorelev fra MAN Truck & Bus på IBC.

– Garudas BasisProfil gav vores gruppe en øjenåbner for vores forskelligheder og dermed et værktøj til hvordan vi kunne samarbejde så vi fik det bedste resultat ud af vores gruppearbejde.

Personligt har Gitte brugt BasisProfilen til at reflektere over sin egen måde at arbejde på. Profilen kan bruges til at give individet et billede af hvor hun eller han er stærk, og hvor fokus skal være i forhold til de arbejdsopgaver vedkommende sidder med til dagligt, og når han/hun er på skole.

– Hvis man får tilbudt en Garuda BasisProfil, skal man takke ja!, siger Gitte.

– Det er altid udbytterigt at tale med en kompetent person om ens personlige styrker og udviklingsområder.


Fakta – BasisProfilen

BasisProfilen er en typeindikator der viser hvilke funktioner og opgavetyper den enkelte medarbejder foretrækker og fokuserer på i sit daglige arbejde. Denne afdækning af medarbejderens personlige fokus fungerer som afsæt for en positiv og konstruktiv dialog omkring motivation, ansvar, udfordringer og udviklingsmuligheder – og hjælper mennesker til at opnå større trivsel og succes i jobbet.

BasisProfilen er enkel og nem at anvende og er et stærkt redskab under afklaringsforløb og til personlig udvikling samt til sammensætning og udvikling af grupper. Med BasisProfilen kan du således bl.a. sammensætte arbejdsgrupper med individer hvis forskellige fokusområder supplerer hinanden, samt analysere og optimere samarbejdet i en gruppe.

Læs mere om BasisProfilen

<script type=”text/javascript”>
var cdScore = 203;
</script>

Kontaktperson


Kontakt Kursus- og marketingansvarlig Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk