Middelfart Sparekasse

Middelfart Sparekasse

Middelfart Sparekasse:

FokusProfilen anvendes som værktøj til strategisk selvledelse

I en årrække har Middelfart Sparekasse optrådt på listen over Danmarks bedste arbejdspladser. Sideløbende er Sparekassen vokset fra 188 medarbejdere til 288 på tre et halvt år. For at fastholde det unikke arbejdsmiljø i en fortsat vækst er Sparekassens 32 ledere blevet uddannet i FokusProfilen, så de hver især kan udvikle deres lederskab og hjælpe de ansatte til strategisk selvledelse.

FokusProfilen til ledere i Middelfart Sparekasse

HR-chef Helle Lund Gregersen i Middelfart Sparekasse har stået i spidsen for en ambitiøs satsning: At sørge for, at alle Sparekassens ledere blev uddannet i FokusProfilen som led i Middelfart Sparekasses målrettede arbejde med medarbejderpleje og –udvikling.

– Det er vigtigt for os at have glade og motiverede medarbejdere af flere grunde. Dels vil vi gerne kunne tilbyde et sundt og motiverende arbejdsmiljø, dels er kundernes møde med medarbejderne faktisk vores vigtigste konkurrenceparameter. Prisforskellen og produktdifferentieringen mellem de danske pengeinstitutter er små, så vores konkurrencefordel er meget godt beskrevet i vores vision: ’Bedst til kunder’, siger Helle Lund Gregersen.

FokusProfilen giver et fælles sprog
I foråret 2015 blev samtlige af Sparekassens ledere – 32 i alt – sendt på kursus i FokusProfilen.

– Vi vil gerne have et redskab, som kan trække tingene ned på jorden, og som er konkret. FokusProfilen er oplagt, når der skal arbejdes med teamsamarbejde, hvor vi vil synliggøre de forskellige profiler i et team eller en afdeling. Profilen er også særdeles anvendelig til MUS eller i forbindelse med konfliktløsning. Med andre ord vil vi give lederne et fælles sprog at tale ud fra. Det er så op til den enkelte afdeling, hvordan de vil bruge værktøjet, men vi forventer selvfølgelig, at værktøjet bruges, da vi nu har uddannet samtlige 32 ledere, siger Helle Lund Gregersen.

Sparekassen har gennem de seneste år lagt stor vægt på strategisk selvledelse. (se også artiklen side 8 med Anders Raastrup Kristensen).

– Det er vigtigt, at vores medarbejdere er selvledende og kan træffe beslutninger med strategien og værdierne som det fælles grundlag. Vi er geografisk spredt ud på 17 afdelinger samt vores hovedkontor, og så er vi en organisation, der er i kontrolleret vækst. Og det har resulteret i, at vi har ansat 166 medarbejdere på tre et halvt år. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi medarbejderne er blevet involveret og selv tager et stort ansvar og lærer sparekassens strategi og værdier at kende, forklarer hun.

Nyt MUS-koncept skaber værdi
Middelfart Sparekasse har derfor udviklet et nyt MUS-koncept, der tager afsæt i strategisk selvledelse.
– Vi tror på, at mennesker er forskellige og udvikler sig forskelligt. Det handler om, at lederen stiller nogle spørgsmål til medarbejderen, som også relaterer sig til vores strategi og vision. F.eks.: Hvorfor går vi på arbejde? Hvad er formålet med mit job – og i forhold til mit jobområde og ansvar – hvordan når jeg så mine mål? Og jeg tror, at vores succes med strategisk selvledelse netop skyldes, at vi som organisation involverer medarbejderne og er klare i vores kommunikation. Derfor har vi gode forudsætninger for at udleve vores fælles mål om at være bedst til kunder. Alle kender retningen, og det har en enorm betydning, fortæller Helle.

I undersøgelsen til ”Danmarks bedste arbejdsplads” svarede 92 % af medarbejderne i 2014, at de får et godt udbytte af medarbejdersamtalerne. Før implementeringen af det nye MUS koncept var tallet i 2013 på 81 %, hvilket understøtter oplevelsen af, at det nye koncept skaber værdi hos medarbejderne.

Helle Lund Gregersen lægger ikke skjul på, at der ligger et strategisk mål bag den intensive udvikling af medarbejderne:
– Vi arbejder hele tiden på at gøre noget for vores kunder, som konkurrenterne ikke gør, og her er medarbejderne vores vigtigste nøgle til succes. I samarbejde med vores medarbejdere udarbejdede vi et nyt strategigrundlag i begyndelsen af 2013, og her kom visionen ’Bedst til kunder’ for alvor i spil som en del af vores strategi. Men det er også meget kendetegnende for Middelfart Sparekasse, at der skal være handling bag ordene, og at strategien bliver omsat til handling. Vi er en tillidsbaseret organisation, og vi skal have en høj troværdighed – det får vi bedst ved at være åbne – både over for vores medarbejdere og for kunderne. Vores strategi er derfor også lagt åbent ud på hjemmesiden, hvor alle kan læse den, siger hun.

Artiklen fortsætter under denne faktaboks


Når lederne skal arbejde kvalificeret med personprofiler

Ved at arbejde målrettet med lederuddannelse og/eller -udvikling, kombineret med brugen af FokusProfilen, kan virksomheden få etableret en stærk ledelseskultur, forankret i virksomhedens strategi og med fokus på udviklingen af teams.

Garuda afholder certificeringskurser hos virksomheder, tilrettelagt så de matcher virksomhedens specifikke behov (eks. MUS mm.). Herudover samarbejder Garuda med en række uddannelsesinstitutioner, som bl.a. udbyder lederuddannelser med anvendelse af FokusProfilen.

Læs mere om Garudas kurser her


 

FokusProfilen går et spadestik dybere

FokusProfilen - Middelfart Sparekasse

Blot nogle få uger efter, at økonomichef Trine Hauge Christensen i Middelfart Sparekasse var blevet uddannet i FokusProfilen, valgte hun at bruge profilen i forbindelse med MUS i sin afdeling. Resultatet blev nogle mere kvalificerede samtaler, der også tog en anden retning end normalt.

Hvordan har det adskilt sig fra tidligere, når du har afholdt samtalerne?
– Samtalerne forløb noget anderledes, især for de medarbejdere, der har været ansat her i nogle år. Vi er et lille team med en håndfuld medarbejdere, der fungerer rigtig godt sammen. Så hvis man bare bruger samtalerne til at bekræfte hinanden i, hvor godt det går, så rykker de ikke rigtig ved noget. Med hjælp fra profilerne kom vi i år et spadestik dybere og fik et bedre grundlag og nogle konkrete emner at tale udvikling ud fra. Det fungerede rigtig godt.

Hvordan oplevede I det at bruge værktøjet?
– Det var en god oplevelse, netop fordi samtalerne kom i nogle andre retninger end de plejer. Det var nyttigt at have noget at tale ud fra. Samtidig fik medarbejderne en bedre indsigt i, hvorfor de i nogle situationer reagerer, som de gør. Og det gør også samarbejdet i afdelingen endnu bedre, hvis vi ved, hvor ens egne styrker og udfordringer ligger.
Samtidig kan man blive mere opmærksom på, hvor man især skal udfordre sig selv.

Hvordan oplever du, at Garudas værktøjer passer ind i jeres vision om ’bedst til kunder’ og det fokus, I har på trivsel indadtil i virksomheden?
Jeg synes, det passer godt sammen med vores måde at arbejde med medarbejdertrivsel i øvrigt. FokusProfilen er jo et redskab til dialog med medarbejderne, og jeg tror, at en af grundene til, at vi bliver anset som en god arbejdsplads, er, at vi ikke forsøger at putte medarbejderne ind i kasser, som de skal passe i.

Som leder forsøger jeg i stedet at fordele opgaverne, så den enkelte medarbejder får mange af de opgaver, som vedkommende godt kan lide og er god til. Samtidig giver jeg også opgaver, der presser personen lidt, så der sker en udvikling, og de får udfordringer. Her kan værktøjet hjælpe til at synliggøre medarbejdernes fokusområder, også over for dem selv og hinanden.

Det er nemt at forestille sig, at en økonomiafdeling har en overvægt af grå profiler. Er det rigtigt, og hvor ligger du selv?
–Ja det er rigtigt – eller næsten. Vi er jo en lille afdeling. Tre af mine medarbejdere er grå, mens en er udpræget grøn, og en er udpræget rød. Det kan godt give stof til nogle konflikter i pressede situationer. Til gengæld er det også en styrke, at vi er forskellige, for så ved jeg, hvem jeg kan give en opgave, hvor der er en kort deadline, og hvem der har det bedre med at få lidt mere tid og sikre, at detaljerne er i orden. Men jeg tror, det er helt naturligt, at der er mange grå profiler, når man arbejder med økonomi og regnskab. Det er jo vigtigt, at der er styr på systemer og detaljer. Men det er vigtigt for mig at understege, at der ikke findes nogen ”forkerte” profiler eller typer. Det afhænger jo helt af jobindholdet.

Jeg har faktisk selv skiftet fokus. Da jeg startede som økonomimedarbejder, var jeg udpræget grå. Men efter jeg for nogle år siden er blevet leder, og nogle af mine opgaver dermed også har ændret sig, viser min profil faktisk, at jeg er blevet noget mere grøn.


Fakta om Middelfart Sparekasse

Middelfart Sparekasse er et regionalt penge-institut for privatkunder og små og mellemstore virksomheder.

  • 56.300 kunder
  • 14.800 garanter
  • 16 full-service afdelinger og en investeringsafdeling
  • Egenkapital på 854 mio. kr.

(januar 2015)


Artiklen er oprindelig udgivet i PROFIL, nr. 3 – 2015

 

Kontaktperson


Kontakt kursus- og marketingchef Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk