Fra indsigt til trivsel

Find ud af om en person sidder med de forkerte opgaver og et forkert fokus, i forhold til hvad der er personens egentlige styrker. Anvend personprofiler aktivt, og skab grundlag for øget trivsel.

Fra indsigt til trivsel

Indsigt – udvikler personlige kompetencer og skaber trivsel

Brug Garudas profilværktøjer til at identificere styrker og svagheder, uudnyttet potentiale og uhensigtsmæssigt fokus. Gennem indsigt i de individer der udgør organisationen, kan du sammen med medarbejdere og ledere styrke organisationen som helhed. Og skabe øget trivsel for både medarbejdere og ledere.

sidepix 230x375 07

Ved at lade medarbejdere og mellemledere udfylde personprofiler kan du for eksempel afdække om en person sidder med de rette opgaver og har et hensigtsmæssigt fokus i forhold til hvad der er hans eller hendes egentlige styrker. Nogle er måske rigtig dygtige til at få nye, skæve idéer eller søsætte innovative tiltag – men sidder i stillinger der mest af alt fordrer faste rammer, rigid orden og struktur og stramme deadlines. Det er ikke opskriften på optimal trivsel på arbejdspladsen.

Den indsigt du og medarbejderne opnår med profilværktøjerne, kan hjælpe dig med at gennemføre talentudvikling og lederudvikling samt udvikling af personlige kompetencer hos alle medarbejdere. Dermed øger du ikke blot motivationen med også chancen for at værdsatte medarbejdere fastholdes.

Læs mere om fastholdelse af medarbejdere

Matcher profiler og stillinger?

Ud over at igangsætte udvikling kan du med profilværktøjerne afklare om virksomheden har behov for nye medarbejdere, med profiler der supplerer de medarbejdere du har i dag – og om dine eksisterende medarbejdere med fordel kunne tilbydes andre opgaver og udfordringer – der i højere grad matcher deres personlighed og fokus. Fejlplacerede medarbejdere er mere modtagelige over for stress, og ved at anvende medarbejdernes PersonProfiler aktivt skaber du grundlag for øget trivsel.

Læs om rekruttering med profilværktøjer


Det siger kunderne:
Rekruttering og medarbejderudvikling – udvikling af lederteams

“FokusProfilen viser os jo ikke kun, hvad vi fokuserer på, men jo også, hvad vi ikke fokuserer på – som individer og som team; hvor har vi blinde vinkler, og hvad skal vi derfor være ekstra opmærksomme på? […] Og hvor skal gruppens fokus være for at styrke ITD som organisation? Den indsigt og viden gør en stor forskel.”

– Jo Madsen, HR-chef, ITD

Læs mere om ITDs anvendelse af bl.a. MedarbejderProfilen til at kvalificere organisationens HR-processer


Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 21 44 44 81
Mail: lom@garuda.dk