Udvikling: Dialogen i centrum

I en organisation sker der løbende ændringer som skal bearbejdes på forskellig vis. Garudas profilværktøjer bidrager hertil og åbner op for gensidig udvikling, indsigt og forståelse.

Udvikling: Dialogen i centrum

Indsigt og dialog skaber motivation og trivsel

Garudas profilværktøjer bidrager til at skabe gensidig indsigt og forståelse og giver medarbejdere, ledelse og HR et fælles sprog. På den måde bliver det lettere at tale om de faktorer der spiller ind på medarbejdernes oplevelse af trivsel i hverdagen – og om hvad der motiverer, inspirerer og giver lyst til at præstere.

Ved at lade en medarbejder udfylde en personlighedstest i et profilværktøj fra Garuda får du en dybdegående PersonProfil, der belyser personlighed, personlige kompetencer og fokus inden for en række områder. Med PersonProfilen som afsæt kan du have en struktureret og målrettet dialog med medarbejderen om udviklingsmuligheder, udfordringer og ambitioner. Ligesom du kan finde ind til kilderne til eventuel mistrivsel, frustration og konflikter.

Nøglen er at hjælpe medarbejderen til ny indsigt i sig selv og sine kolleger og derigennem lade ham eller hende selv drive den udvikling der vil gøre en mærkbar og varig forskel. Hermed giver du medarbejderen en stor grad af medbestemmelse og indflydelse på job og karriere og du øger medarbejderens motivation for netop at udvikle sig.

Motiveret medarbejderudvikling – læs mere her


Det siger kunderne:
Garuda profilværktøj omdrejningspunkt for lederuddannelse

“Vi bruger FokusProfilen til at operationalisere vores ledelsesgrundlag og indføre en mere helhedsorienteret ledelse. FokusProfilen belyser den enkelte leders præferencer og giver os mulighed for at skabe en dialog omkring udviklingspotentiale, lederroller, kommunikation og samarbejde.”

– Helle M. Knudsen, HR-konsulent og fuldmægtig, FBE – Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Læs mere om FBEs interne lederuddannelse som opkvalificerer ledelsen ved brug af FokusProfilen


sidepix 230x230 26

Lederudvikling med Garudas profilværktøjer

I mange organisationer anvendes Garudas profilværktøjer specifikt til udvikling af ledere og mellemledere. Med profilværktøjerne kan du afdække ledertyper,  identificere og udvikle lederpotentiale hos medarbejdere samt stimulere personlig udvikling. Ud fra grundtanken “jo bedre du kender dig selv, jo bedre kan du lede andre” fokuserer Garudas profilværktøjer på at synliggøre hvor den enkelte leder har sine styrker og svagheder – og sit fokus i forhold til de opgaver og ansvarsområder personen sidder med til daglig. Profilerne giver øget selvindsigt og viden om egne kompetencer – hvilket styrker kommunikationen med andre mennesker, bl.a. ved at gøre det nemmere at tilsidesætte sin egen profil og egne faglige og personlige forudsætninger.

Hvad mener vi med ledertyper? Læs mere her

Med profilværktøjer fra Garuda kan du give lederen en forståelse for hvorfor konflikter opstår, sammen med en række værktøjer til at undgå og løse konflikter i fremtiden. Lederen får indblik i dynamikkerne der opstår når personer med forskellige profiler skal arbejde sammen, samt en forståelse for vigtigheden af at tilpasse og målrette sin kommunikation alt efter hvem man kommunikerer med.

Læs mere om lederudvikling

Positiv udvikling – for individ og organisation

Samtaler om udvikling, trivsel og motivation kan ske på medarbejderens egen foranledning – hvis han eller hun for eksempel er kørt træt, har brug for nye udfordringer, eller bare at der skal ske noget andet. Det kan også være i forbindelse med de tilbagevendende MUS at der er behov for at behandle forskellige emner.

Uanset hvad, er det relevant løbende at have en dialog med medarbejderne, blandt andet fordi enhver organisation og afdeling er dynamisk, og der hele tiden sker ændringer som det kan være en god idé at forholde sig til. Løbende dialog om medarbejderens trivsel er også en måde hvorpå HR og ledelse kan synliggøre at organisationen faktisk interesserer sig for den enkelte medarbejders motivation og trivsel.

Hvorfor skal du bruge profilværktøjer til en medarbejdersamtale? Se her

Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 21 44 44 81
Mail: lom@garuda.dk