Det siger vores kunder

Garudas kunder anvender profilværktøjer og personlighedstests på mange forskellige områder og med forskellige tilgange. Fælles for dem er at de prioriterer den personlige og kvalificerede dialog med afsæt i det fælles sprog som profilværktøjerne stiller til rådighed.

Det siger vores kunder

Hvad siger Garudas kunder?

Læs uddrag af hvad vores kunder siger om anvendelsen af Garudas profilværktøjer i forbindelse med rekruttering og ansættelsessamtaler, MUS, udvikling af personlige og faglige kompetencer samt sammensætning og optimering af samarbejde i teams.

Talentudvikling med profilværkøjer

“Der er ingen tvivl om, at vi kan komme endnu længere med vores talentarbejde, når vi arbejder med brugen af Fokus-modellen. Det helt oplagte eksempel er, at vi bliver klogere på, hvad der motiverer den enkelte spiller.”

– Claus Hansen, Talentchef, Dansk Håndbold Forbund 

Læs mere om Dansk Håndbold Forbunds anvendelse af FokusProfilen til team- og talentudvikling.

 

Effektiv rekruttering og udvælgelse af kandidater med personlighedstest

“Profilværktøjerne giver os et grundlag for at sammenligne og evaluere kandidater samt for at tage opfølgende samtaler med kandidaterne, med afsæt i de individuelle profiler. Uden profilerne kan det være svært at argumentere for hvorfor vi vælger eller fravælger en given kandidat. Vi får et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på.”

– Poula Michelsen, HR-chef, BankNordik 

Læs mere om BankNordiks brug af Garudas profilværktøjer til rekruttering og team-sammensætning

 

Rekruttering af ledere med KompetenceProfilen og JobProfil

“Jobprofilen tvinger udvalget til på forhånd at tage stilling til hvilken type person man gerne vil ansætte. Det gør det også mere sandsynligt at de rigtige personer søger stillingen. Ansøgerne får også lagt en personlig KompetenceProfil som man så kan holde op imod jobprofilen. Det betyder at ansættelsessamtalen bliver mere struktureret.”

– Connie Buch, udviklingschef Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune

Læs mere om Sønderborg Kommunes rekruttering med jobprofil og personlighedstest

 

Organisationsudvikling og udvikling af ledere med personlighedstest

“Processen og profilværktøjerne skaber bevidsthed om de ting man gør i hverdagen, og ansporer refleksion omkring personlig udvikling. Det handler ikke om at ensrette adfærd men om, med afsæt i den enkeltes udgangspunkt, at klarlægge hvor vedkommende med fordel kan udvikle sig.”

– Nanna M. Pedersen, Senior Consultant, HR & Communications, Fertin Pharma A/S

Læs mere om Fertin Pharmas udvikling af talenter med Garuda profilværktøjer

 

Garuda profilværktøj omdrejningspunkt for lederuddannelse

“Vi bruger FokusProfilen til at operationalisere vores ledelsesgrundlag og indføre en mere helhedsorienteret ledelse. FokusProfilen belyser den enkelte leders præferencer og giver os mulighed for at skabe en dialog omkring udviklingspotentiale, lederroller, kommunikation og samarbejde.”

– Helle M. Knudsen, HR-konsulent og fuldmægtig, FBE – Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Læs mere om FBEs interne lederuddannelse som opkvalificerer ledelsen ved brug af FokusProfilen

 

At finde og udvikle ledertalenter i virksomheden

“Styrken ved profilværktøjerne er at de er bygget op omkring samme terminologi og værdier. Det skaber genkendelighed og bevirker at man ikke starter forfra hver gang man skal udarbejde en profil; samtalen foregår på basis af nogle begreber som alle forstår. Det er en fordel i en organisation som vores, hvor vi laver profiler på mange medarbejdere.”

– Tina Ziegler, HR-chef, Carl Ras A/S

Læs mere om Carl Ras’ brug af Garudas profilværktøjer til lederudvikling og optimering af samarbejde i teams

 

Rekruttering og medarbejderudvikling – inkl. MUS og udvikling af lederteams

“FokusProfilen viser os jo ikke kun, hvad vi fokuserer på, men jo også, hvad vi ikke fokuserer på – som individer og som team; hvor har vi blinde vinkler, og hvad skal vi derfor være ekstra opmærksomme på? […] Og hvor skal gruppens fokus være for at styrke ITD som organisation? Den indsigt og viden gør en stor forskel.”

– Jo Madsen, HR-chef, ITD

Læs mere om ITDs anvendelse af bl.a. MedarbejderProfilen til at kvalificere organisationens HR-processer

 

Personlighedens betydning for læring på erhvervsuddannelser

“Det er nemmere for eleverne at forstå uoverensstemmelser og løse konflikter hvis de kan tale ud fra profilerne i stedet for at gå i konflikt med hinanden. BasisProfilen giver eleverne en forståelse af hvem de selv er, og det er derfor meget nemmere for dem at forstå hvem de andre er.”

– Kristina Ringkjøbing, underviser på Offentlig administration, IBC

Læs mere om IBCs brug af Garudas profilværktøj BasisProfilen på erhvervsuddannelserne

 

Lederuddannelse skaber indsigt i personlighed samt personlige mål og styrker

“Hvis man vil have det optimale ud af den faglige del af en lederuddannelse, er det vigtigt at man selv ved hvor man er i lederrollen, hvad man forstår ved ledelse, og hvor det er man gerne vil bevæge sig hen med sin ledelse.”

– Jørgen Beck, uddannelseschef, Ledelsesakademiet, Erhvervsakademi Aarhus

Læs mere om hvordan Ledelsesakademiet bruger KompetenceProfilen til udvikling af ‘personligt lederskab’

 

Optimering af samarbejde samt individets og teamets præstationer

“En af FokusProfilens store styrker er at den ikke belyser ufleksible personlighedstræk, men derimod sætter nogle begreber på hvad der er en persons fokus lige nu […]. Med forståelse og respekt for hvem folk er – og hvorfor – kan vi arbejde målrettet med at presse og udfordre vores ryttere og derigennem optimere hele holdets præstation.”

– Allan Johansen, sportschef, Concordia Forsikring Riwal

Læs mere om cykelholdets optimering af team-samarbejde og personlige præstationer med Garudas profilværktøjer

 

Bedre dialog og samarbejde skaber trivsel, motivation og arbejdsglæde

“Garuda-profilerne giver en øget forståelse for vores forskelligheder på en positiv måde. Når man kender sine kollegers profiler, giver det pludselig mening hvorfor de udviser en bestemt adfærd. Profilerne får os til at se vores kolleger på en ny måde, og det giver en større tolerance i en samarbejdsproces.”

– Lissy Sundtoft, HR-konsulent, VIA University College

Læs mere om hvordan VIA University College udvikler medarbejdere og teams – og skaber øget trivsel og motivation

Kontaktperson


Kontakt kursus- og marketingansvarlig Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk