Fokus-modellen

Fokus-modellen bygger på den teori at der i enhver afdeling eller gruppe skal varetages fire grundlæggende funktioner; fire områder man som individ kan have mere eller mindre fokus på.

Fokus-modellen

Fire grundlæggende funktioner – fire fokusområder

Ingen kan fokusere på alt på én gang; derimod vil individer hver især, bevidst eller ubevidst, fokusere på forskellige områder, afhængigt af bl.a. aktuel arbejdssituation, -opgaver og -miljø. Foruden at udvælge og sammensætte de rette folk til at løse specifikke opgaver er en af lederens vigtigste opgaver at sikre at de rette medarbejdere fokuserer på de rette områder.

Fokus-modellen bygger på den teori at der i enhver afdeling eller gruppe skal varetages fire grundlæggende funktioner for at tingene fungerer. Fire områder man som individ kan have mere eller mindre fokus på. Modellen er udbredt i en lang række virksomheder og organisationer og er kendetegnet ved at være simpel og let forståelig. Herved bidrager modellen til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse på alle niveauer i organisationen. Flere af Garudas profilværktøjer er bygget op omkring Fokus-modellen, bl.a. FokusProfilen og BasisProfilen.

De fire fokusområder og forskellige opgavetyper som skal løses

Klik på punkterne nedenfor til venstre, og læs mere om de enkelte fokusområder og opgavetyper:

fokus-modellen_udvikling

Udvikleropgaver

Sikre at der sker en vis fornyelse og strategisk udvikling

Faktorer som fører til formulering og en succesfuld implementering af strategier, forandringer, fornyelser og udvikling af innovativ kraft.

fokus-modellen_integrationIntegratoropgaver

Sørge for at samarbejde og kommunikation fungerer

Aktiviteter og processer som fører til udviklingen af et effektivt samarbejde, baseret på den enkeltes forståelse af og vilje til at tage et individuelt såvel som et fælles ansvar.

fokus-modellen_resultatResultatskaberopgaver

Udvise handlekraft og skabe hurtige resultater

Aktiviteter, processer, holdninger og værdier som fører direkte til hurtigere og bedre resultater.

fokus-modellen_grunderGrunderopgaver

Sikre at der er orden i grundlæggende opgaver

Faktorer som sikrer eksistensen af de regler, rammer, systemer og strukturer der mest hensigtsmæssigt understøtter opgavernes løsning og medarbejdernes ageren.

Når man udarbejder en PersonProfil i et af profilværktøjerne som er udviklet på basis af Fokus-modellen, illustreres personens fokus i en grafisk profil svarende til ovenstående eksempler. Hermed får man et let forståeligt overblik over hvordan ens fokus fordeler sig på de fire områder – og et optimalt afsæt for en dialog om arbejdsopgaver, kompetencer og udvikling.

Kontaktperson


Kontakt kursus- og marketingansvarlig Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk