Andre skriver

Andre skriver

Her samler vi artikler fra andre medier

Politiken, juni 2017:
Den generøse leder, ny bog af Finn Havaleschka
Den gode leder møder sine medarbejdere dér, hvor de er ud fra deres ambitioner, kompetencer og behov. Det handler om, at alle parter, lederen såvel som den ledede, kan gå glade hjem efter en travl og helst også spændende og lærerig arbejdsdag og glæde sig til at komme tilbage den næste dag. Lederen har et stort ansvar for sine medarbejderes trivsel og gode arbejdsmiljø, men står selvfølgelig ikke alene med det ansvar. Den ledede, medarbejderen, har et medansvar. Det er bogens præmis. Læs et gratis uddrag af bogen her:

Leveret af Politiken Books | Mere om ‘Den Generøse Leder’ som e-bog

 

HR chefen, oktober 2015:
I fremtiden skal alle ledere have en stærkere HR-profil
”Det gode ved Garudas Fokusprofil er, at vores sergenter er vant til at blive bedømt, men de har aldrig haft dialogen om eller forståelsen af, hvad de forskellige kompetencer betyder”. Hærens Sergentskole uddanner alle Forsvarets sergenter. Uddannelseschef major Mads Timm fortæller om uddannelsen, og hvad der i fremtiden bliver vigtige fokusområder. > Læs hele artiklen her (pdf)

 

LEDELSE I UDVIKLING, NR. 5 2015:
Arbejdet med persontyper har styrket samarbejdet i Middelfart Sparekasse
Personlig indsigt i egne styrker og svagheder er et rigtig godt udgangspunkt for at udvikle teamet og samarbejde som helhed. Den erfaring har man gjort hos Middelfart Sparekasse, der blandt andet benytter personprofiler til teamudvikling og en lang række andre HR-processer. > Læs hele artiklen her (pdf)