Om Garudas profilværktøjer

Garudas profilværktøjer varierer i kompleksitet og kan anvendes på alle organisatoriske niveauer – i forbindelse med rekruttering og udvikling af såvel topledere som timelønnede medarbejdere.

Om Garudas profilværktøjer

Kom hele vejen rundt om individ, gruppe og organisation

Garuda har udviklet en bred palet af profilværktøjer der tilsammen gør det muligt at komme hele vejen rundt om både individ, gruppe og organisation. Vi har profilværktøjer af forskellig kompleksitet og til medarbejdere på alle organisatoriske niveauer – fra topledere til timelønnede medarbejdere.

Formålet med Garudas profilværktøjer er:

  • at afdække de menneskelige ressourcer der har betydning for arbejdsmæssig succes
  • at skabe dialog om hvordan menneskelige kompetencer udnyttes bedst muligt i arbejdslivet
  • at skabe en åben og ligeværdig kommunikation
  • at skabe jobtilfredshed, livskvalitet og værditilvækst for organisationen og dens medarbejdere.

Læs om de enkelte profilværktøjer

Få et fælles sprog

Garudas profilværktøjer er ikke lukkede psykologiske tests, men lægger derimod op til åbenhed i både analyser og samtaler. Analyseresultater fra Garudas profilværktøjer følges altid op med en samtale – dels for
 at verificere analyseresultaterne, dels for at sikre at begge parter får det optimale udbytte af processen.

Profilværktøjerne er bygget op omkring Hoved-Hjerte-Ben™-modellen; en enkel og visuel kommunikationsmodel der giver organisationen et fælles sprog og gør dialogen omkring faglige kompetencer og personlig udvikling ligeværdig – og dermed mere udbytterig for alle parter.

Hoved-Hjerte-Ben-modellenHovedets egenskaber
Evnen til at analysere, få ideer, strukturere og organisere.

Hjertets egenskaber
Evnen til at samarbejde, opnå accept på ideer og etablere tillidsforhold.

Benenes egenskaber
Evnen til at påtage sig et selvstændigt resultatansvar og gennemføre løsninger.

Kontaktperson


Kontakt kursus- og marketingansvarlig Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk