Hvorfor “Garuda”?

Navnet Garuda kommer fra Solørnen i den indiske mytologi – en kæmpefugl der fungerer som guden Vishnus transportmiddel. Garuda siges at bevæge sig lige så hurtigt som tanken.

Hvorfor “Garuda”?

Om navnet “Garuda”

sidepix 230x375 22Garuda Solørnen er i den indiske mytologi en kæmpefugl der fungerer som guden Vishnus transportmiddel. Garuda er halvt fugl og halvt menneske. Han har krop og lemmer som et menneske, men ørnens hoved, næb og vinger. Garuda siges at bevæge sig lige så hurtigt som tanken.

Selvom filosofien bag Garuda ikke er inspireret af de østlige religioner, kan man ved nøjere betragtning finde visse lighedspunkter mellem Garudas grundtanker og f.eks. Garuda-fuglens symbolik. I mytologien destruerer Garuda slanger og helbreder for slangegiftens lammelser. På samme måde ønsker vi at være med til at synliggøre de “slanger” der lammer mennesker og deres organisationer og forhindrer en positiv udvikling.

Selvom vi normalt opfatter udvikling som en naturligt løbende proces, ved vi af erfaring at de store udviklende skridt ofte først tages når man er i krise. Først da er man parat til at forlade sine etablerede trossystemer og gå nye veje. I Garuda ønsker vi dog ikke at vente på udviklingen – og på krisen. Vi vil være med til at skabe udviklingen. Ved at kaste lys på de værdier der styrer den enkeltes holdninger og adfærd, vil vi forhindre fremtidige lammelser og i stedet skabe grundlag for en fortsat personlig og ledelsesmæssig udvikling.

Kontaktperson


Kontakt administrerende direktør Rasmus H. Mortensen

Tel: 87 46 86 02
Mail: ram@garuda.dk