Samarbejdspartnere

Garudas samarbejdspartnere er væsentlige organisationer og individer inden for HR som beskæftiger sig med bl.a. rekruttering, talentudvikling, team-udvikling og rådgivning.

Samarbejdspartnere

Samarbejde – der styrker alle parter

Garuda samarbejder med en række aktører inden for HR og ledelse, heriblandt:

Dansk HR

Dansk-HR-logo1Dansk HR er Danmarks største forening og faglige netværk for personalechefer og andre personaleansvarlige. Dansk HR og Garuda samarbejder om at virke som løftestang for at forbedre HR-processerne i virksomhederne. Dette gøres gennem videndeling samt sparring, og via kommunikation og kundearrangementer samarbejdes der om at fortælle kunderne om hinandens kompetencer.

Læs mere på danskhr.dk.

Dansk Håndbold Forbund

Garuda har indgået samarbejde med de danske landshold i håndbold, ungdomslandshold samt forbundets dommerudvalg. Samarbejdet har til formål at udvikle elitespillerne i Danmark, bl.a. gennem anvendelse af Garudas HåndboldProfil, samt at sætte fokus på samarbejde, bedre team og holdforståelse.

Dansk Håndbold Forbund har siden 2005 anvendt Garudas værktøjer til udvikling af individer og teams – både i erhvervsmæssige sammenhænge og i elitesport.

Center for Frivillighed & Ledelse, Muskelsvindfonden

Garuda har indledt et strategisk samarbejde med Muskelsvindfondens interne konsulenthus, Center for Frivillighed & Ledelse, som i dag tilbyder kurser og uddannelsesforløb til foreninger og frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner samt private og offentlige virksomheder. Såvel Garuda som Center for Frivillighed & Ledelse har gode relationer til organisationer og kommuner, som i stigende grad og i nye former samarbejder med frivillige.

Med Garudas FokusProfil som værktøj i ledelses- og teamudviklingsforløb kan samarbejdet give fælles fordele, erfaringsudveksling og nye muligheder.

Vil du vide mere om Center for Frivillighed & Ledelse – så se her.

Peter Bredsdorff-Larsen

Håndboldtræner, konsulent og foredragsholder Peter Bredsdorff-Larsen bruger Garudas værktøjer i sin rolle som træner og som selvstændig konsulent med fokus på træning og udvikling.

Læs mere på peter-bredsdorff.dk

Videnscenter for Professionel Personvurdering

Logo_VPPGaruda anvender og sælger tests og vurderingsredskaber i forbindelse med rekruttering og udvikling af medarbejdere og ledere. Dette kræver at vi hele tiden professionaliserer vores vurderingsmetoder, og derfor er det helt naturligt for os at bidrage til øget professionalisme i brugen af personvurderingsværktøjer generelt. Dels for at højne etiske standarder, dels for at skabe nogle gældende retningslinjer.

Garuda er medlem af Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP) som er en non-profit-forening hvis medlemmer er forskellige interessenter inden for personvurdering, og som repræsenterer et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. VPPs mission er at sætte standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng.

Læs mere på personvurdering.dk

DI Videnrådgiverne

DI Videnrådgiverne_til webDI Videnrådgiverne er DI’s branchefællesskab for viden- og rådgivningsvirksomheder. Branchefællesskabet arbejder for at understøtte medlemmernes forretningsudvikling, sikre de bedst mulige rammevilkår for branchen og synliggøre viden- og rådgivningsvirksomheders værdiskabelse. DI Videnrådgiverne repræsenterer knap 700 videnrådgivervirksomheder.

Læs mere på DI Videnrådgiverne

Kontaktperson


Kontakt administrerende direktør Rasmus H. Mortensen

Tel: 87 46 86 02
Mail: ram@garuda.dk