PersonProfil

PersonProfil

PersonProfil

En PersonProfil er et effektivt HR-værktøj der kan bruges i forskellige rekrutterings- og udviklingssammenhænge.

Garudas profilværktøjer genererer en PersonProfil på baggrund af en respondents besvarelse af en række spørgsmål og udsagn. Antallet af udsagn varierer profilværktøjerne imellem, alt efter værktøjets kompleksitet og hvilke HR-processer det er udviklet til. En PersonProfil er i denne sammenhæng altså resultatet af en personlighedstest og giver et let forståeligt billede af respondentens egen opfattelse af sine personlige kompetencer, adfærdsmønstre og præferencer – de for arbejdslivet vigtige personlige karakteristika.

Sådan bruges profilværktøjer med PersonProfiler til rekruttering – læs her

Brug profilværktøjer med PersonProfiler til medarbejder- og lederudvikling – se her

PersonProfiler til forskellige formål

Rent grafisk ser en Garuda PersonProfil forskellig ud alt efter om den er baseret på Hoved-Hjerte-Ben™-modellen eller Fokus-modellen. PersonProfiler udformet på baggrund af Hoved-Hjerte-Ben™-modellen fremstilles grafisk som udslag på 9 eller 16 personlighedstræk. En PersonProfil med afsæt i Fokus-modellen visualiserer personligt fokus i en rektangulær model der synliggør i hvilken grad respondenten har fokus på fire forskellige områder, henholdsvis udvikler, resultatskaber, grunder og integrator.

Læs om Hoved-Hjerte-Ben™-modellen – klik her

Læs om Fokus-modellen – klik her

Hvordan bruger du en PersonProfil i HR-processer?

En PersonProfil er aldrig et mål i sig selv og kan ikke stå alene. Til Garudas PersonProfiler er der knyttet forskellige fortolkningstekster, og respondenten skal altid have en personlig tilbagemelding på sin profil.

Profilen bidrager til at facilitere, strukturere og kvalificere en ligeværdig og åben dialog om eksempelvis arbejdsopgaver, ansvar, motivation og trivsel. En PersonProfil er således et effektivt redskab når du skal finde frem til de rette spørgsmål under en ansættelsessamtale. Eller når du skal hjælpe en medarbejder til at opnå større selvindsigt – et vigtigt afsæt for at skabe målrettet medarbejderudvikling. Under teamudvikling hjælper PersonProfiler dig med at synliggøre teamets styrker, forskelligheder og udfordringer.

Anvendelsen af Garuda PersonProfiler kan beriges med andre moduler i profilværktøjerne; f.eks. SpejlProfilen som afdækker andres oplevelse af respondenten, og GruppeProfil som tegner en samlet profil på et team.

Se alle Garudas profilværktøjer med PersonProfil

Tilbage til Garuda wiki

Til forsiden

Kontaktperson


Kontakt kursus- og marketingchef Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk