Rekruttering

Afdæk personlige kompetencer med en personlighedstest, uafhængigt af subjektive præferencer og forventninger. Udarbejd en JobProfil, og få et optimalt afsæt for at vurdere kandidaterne.

Rekruttering

Rekruttering med profilværktøjer og personlighedstests

Det er en klassisk udfordring i rekrutteringssituationen; man har en masse idéer om hvem eller hvad man leder efter – men at opnå en klar definition kan være vanskeligt.

sidepix 230x375 30

Med Garudas profilværktøjer og personlighedstests, f.eks. KompetenceProfilen, bliver det nemmere at afdække og formulere præcist hvilken personprofil, dvs. hvilke personlige kompetencer og faglige kompetencer, virksomheden eller organisationen har brug for. Og jo klarere det er defineret hvad man leder efter, des mere kvalificeret bliver ansættelsesprocessen – fra udarbejdelse af stillingsopslag, over behandling af ansøgninger, vurdering af kandidater og afvikling af samtaler, til den endelige udvælgelse. Garudas profilværktøjer danner altså grundlag for en effektiv rekruttering, til glæde for både HR-medarbejder, leder og kandidater.

Få et fælles sprog og afsæt før, under og efter samtalen

I mange organisationer foregår rekruttering gennem en intern dialog (eksempelvis mellem HR, den ansættende leder og de øvrige som skal have kontakt med den der ansættes) om hvilke behov virksomheden har, og hvilke krav der bør stilles til kandidaterne. I en sådan dialog og proces er der mange holdninger i spil – som kan variere alt efter position, ansvar, faglighed og forventninger.

Garudas profilværktøjer til rekruttering tager afsæt i Hoved-Hjerte-Ben™-modellen. Modellen giver organisationen et fælles sprog og muliggør en konstruktiv dialog og diskussion på tværs af personlige præferencer og faglige forudsætninger. Dermed kan vurderingen af hvilke behov og krav der faktisk er knyttet til den ledige stilling – og til personen som skal besætte den – foregå med et fælles afsæt. Og kandidater kan vurderes udelukkende på deres egnethed til stillingen.

At have et fælles sprog til dialogen om personlige kompetencer er også en stor hjælp i forbindelse med medarbejderudvikling. Læs mere om medarbejderudvikling med profilværktøjer her.


Det siger kunderne:
Effektiv og kvalificeret rekruttering med personlighedstest

“Profilværktøjerne giver os et grundlag for at sammenligne og evaluere kandidater samt for at tage opfølgende samtaler med kandidaterne, med afsæt i de individuelle profiler. Uden profilerne kan det være svært at argumentere for hvorfor vi vælger eller fravælger en given kandidat. Vi får et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på.”

– Poula Michelsen, HR-chef, BankNordik 

Læs mere om BankNordiks brug af Garudas profilværktøjer til rekruttering og team-sammensætning


Hvem og hvad søger vi? En JobProfil skaber afklaring

Med Garudas profilværktøjer kan du og dine kolleger udarbejde en konkret og detaljeret JobProfil – et optimalt afsæt for de efterfølgende trin i rekrutteringsprocessen – på baggrund af en konstruktiv og struktureret dialog om jobkrav, forventninger, ansvarsområder mv.

sidepix 230x230 29

En JobProfil besvarer spørgsmål som:
– Hvilke personlige kompetencer skal personen have?
– Hvilken personprofil bør personen have ift. nuværende/fremtidige forhold?
– Hvad kommer der faktisk til at ske, fremadrettet?
– Skal vi bruge personen til noget andet på et senere tidspunkt?

JobProfilen gør det muligt at udarbejde mere kvalificerede stillingsopslag samt at stille de rigtige spørgsmål til en ansættelsessamtale; spørgsmål som giver det bedst mulige indtryk af hvordan en persons adfærd vil være alt efter typer af opgaver og udfordringer, i den givne organisationskultur, sammen med kollegerne osv.

Læs mere om JobProfil og den vigtige dialog

Hvad forstår vi ved personlige kompetencer – læs mere her

Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 87 46 86 00
Mail: lom@garuda.dk