Personlighedstest

En personlighedstest er et effektivt redskab under rekrutteringsprocessen. Personlighedstesten i Garudas profilværktøjer tegner en grundig PersonProfil der fungerer som afsæt for såvel rekruttering som medarbejderudvikling.

Personlighedstest

Personlighedstest som afsæt for rekruttering og ansættelsessamtale

I enhver rekrutteringssituation stilles der store krav til den ansættelsesansvarlige HR-medarbejder eller leder – eller det ansættende udvalg – i forhold til at finde og ansætte lige netop den ansøger hvis kvalifikationer og faglige kompetencer, personlige kompetencer og PersonProfil bedst muligt matcher den ledige stilling og organisationens behov.

sidepix 230x375 33Garudas profilværktøjer – herunder vores omfattende men let anvendelige personlighedstests – hjælper dig med at kvalificere rekrutteringsprocessen, fra udarbejdelse af en detaljeret JobProfil, under job-/ansættelsessamtalen og til vurderingen af de enkelte kandidater og disses forskellige styrker og svagheder, knyttet til både personlighed og personligt fokus.

Læs mere om rekruttering med JobProfil

PersonProfil på baggrund af personlighedstest

Det er afgørende at sikre det rette match mellem stilling og ansøgeren der bliver den kommende medarbejder. For kun når en medarbejder oplever at sidde i den rette stilling, med opgaver og et ansvarsområde der stemmer overens med hans eller hendes personlighed og fokus, opstår der trivsel og arbejdsglæde. Og herved øges chancen for at medarbejderen yder sit bedste, samt at organisationen kan fastholde og udvikle medarbejderen over en årrække.

Hvad mener vi med medarbejderudvikling? Læs mere her

Garudas profilværktøjer tegner en unik PersonProfil på baggrund af en grundig personlighedstest. Med PersonProfilen kan du identificere og analysere i hvilken grad en kandidat lever op til de jobkrav der er opstillet for den ledige stilling – evt. defineret i en egentlig JobProfil. PersonProfilen udgør et sagligt og velfunderet afsæt for ansættelsessamtalen, og ansøgeren vil opleve at blive taget seriøst og behandlet professionelt. Ansættelsessamtalen bliver mere kvalificeret, og du kan foretage din vurdering af kandidaten på et solidt grundlag. Det bliver desuden nemmere for dig at begrunde de valg du træffer, både over for ansøgere og internt i din organisation.

Hvad er et profilværktøj? Find ud af det her


Case: Fastholdelse af medarbejdere gennem trivsel og arbejdsglæde

Sønderborg Kommunes medarbejdere og ledere skal skabe resultater. Det er således vigtigt at organisationen har gode ledere som fokuserer på motivering af medarbejderne så der opstår stor trivsel og arbejdsglæde. Kommunen har derfor professionaliseret rekrutteringen af ledere og bruger i dag Garudas profilværktøj og personlighedstest KompetenceProfilen til at sikre et godt match mellem stillingen og den enkelte profil. Rekrutteringsstrategien skal hjælpe med at tiltrække og fastholde dygtige og kvalificerede medarbejdere og ledere samt bidrage til en effektiv rekruttering.

Effektiv og struktureret rekruttering

Sønderborg Kommune anvender KompetenceProfilen til at skabe en overordnet JobProfil som tvinger det ansættende udvalg til at tage stilling til hvilken person de ønsker ansat tidligt i processen. På den måde højnes sandsynligheden for at det er de rigtige personer som søger stillingen. Relevante ansøgere får lavet en PersonProfil i KompetenceProfilen som holdes op imod JobProfilen.

”Det betyder at ansættelsessamtalen bliver mere struktureret, fordi der er flere elementer at spørge ind til, og man får som udvalg et mere nuanceret indtryk af personen. Profilerne afhjælper også at man bare ansætter efter udstråling eller kemi, fordi alle får stillet de samme spørgsmål. Dermed bliver det nemmere at vurdere alle kandidater på lige fod”, siger Connie Buch, udviklingschef for Børn og Uddannelse ved Sønderborg Kommune.

Læs hele casen om Sønderborg Kommune her

Kontaktperson


Kontakt kursus- og marketingansvarlig Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk