Teamudvikling

Garudas profilværktøjer synliggør de forskellige typer i en organisation og i teams. Med profilværktøjerne kan du sammensætte og udvikle teams med henblik på at optimere samarbejdet.

Teamudvikling

Teamudvikling med profilværktøjer og personlighedstests

Det er et grundlæggende vilkår for succesfuld sammensætning og udvikling af teams at man forstår og accepterer at mennesker har forskellige personlige kompetencer og forskelligt fokus. Og at man gør sig klart at forskellighed er en ressource som kan og bør udnyttes.

sidepix 230x375 14

Garudas profilværktøjer og personlighedstests synliggør de forskellige personprofiler i en organisation og i teams. Dermed kan du bl.a. afdække hvorfor kan det være svært for nogle mennesker at kommunikere med hinanden og arbejde sammen når de leverer glimrende resultater i andre sammenhænge. Ofte vil du se at samarbejdsvanskeligheder kan spores til grundlæggende forskelle i individers personprofiler, personlige kompetencer og fokus.

Med profilværktøjerne kan du sammensætte projektgrupper og udvikle talenter og teams med henblik på at optimere samarbejde og resultater. Da hverken teams eller organisationer er statiske – og projekter kan strække sig over lang tid – kan det altid betale sig at klarlægge præcist hvilke udfordringer et team møder, samt hvordan disse udfordringer er knyttet til de menneskelige ressourcer og profiler.

Opnå ny indsigt

Garudas profilværktøjer bidrager til at give den enkelte medarbejder øget kendskab til egen såvel som andres profil og rolle i teamet og organisationen – og skaber derigennem nye muligheder for konstruktiv og positiv teamudvikling. Ofte vil man med et profilværktøj opdage at nogle personer har et mindre hensigtsmæssigt fokus eller er placeret i en rolle der ikke er optimal i forhold til personens personlighed eller fokus. Det muliggør justeringer og rolleændringer i gruppen, der kan rettes op på eventuelle fejlplaceringer, ligesom medarbejderen kan hjælpes til at udvikle sig og justere sit fokus.

Brug også profilværktøjer i forbindelse med individuelle medarbejdersamtaler – læs mere her


Det siger kunderne:
Bedre dialog og samarbejde skaber trivsel, motivation og arbejdsglæde

“Garuda-profilerne giver en øget forståelse for vores forskelligheder på en positiv måde. Når man kender sine kollegers profiler, giver det pludselig mening hvorfor de udviser en bestemt adfærd. Profilerne får os til at se vores kolleger på en ny måde, og det giver en større tolerance i en samarbejdsproces.”

– Lissy Sundtoft, HR-konsulent, VIA University College

Læs mere om hvordan VIA University College udvikler medarbejdere og teams – og skaber øget trivsel og motivation


Teamudvikling med afsæt i Fokus-modellen

Teamudvikling med Garudas profilværktøjer tager typisk udgangspunkt i Fokus-modellen som er nem at kommunikere og kan anvendes på alle organisatoriske niveauer. Modellen fungerer som et afsæt for en struktureret dialog om personlige kompetencer og kan benyttes til at illustrere hvordan et individs fokus kan tilpasses situation, team, omgivelser, kontekst, job, ansvar mv. Laver du flere profiler på den enkelte medarbejder over tid, kan du med FokusProfilen bl.a. afdække hvordan en medarbejders fokus ændrer sig i løbet af en udviklingsproces.

Udvikling af personlige kompetencer – se mere her

Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 87 46 86 00
Mail: lom@garuda.dk