BSV Håndbold

BSV Håndbold

En vinderkultur bygget på individuelle styrker, relationer og respekt

For at skabe et stærkt og velspillende team må man have respekt for, at hvert individ har sine egne styrker, som bidrager til holdets succes. Det fortæller træner Peter Bredsdorff-Larsen, som blandt andet benytter sig af personprofiler i sin rekruttering og træning.

Hvordan bidrager den enkelte spiller bedst muligt til, at spillerne lykkes sammen, som hold?
Det er et afgørende spørgsmål for træner Peter Bredsdorff-Larsen, i såvel rekruttering af spillere som under træning og kamp.
– Hver spillers styrker skal sættes i spil, så vi supplerer hinanden og gør hinanden gode. Det kræver, at vi kender hinanden godt, siger han.

Et vigtigt redskab og hjælpemiddel i Peter Bredsdorff-Larsens arbejde er HåndboldProfilen – udviklet af Garuda AS, som er kendt for at udvikle profilværktøjer og andre redskaber til ledere og HR-medarbejdere. HåndboldProfilen indeholder fire farver – grå, blå, grøn og rød – der hver repræsenterer et fokusområde med tilhørende styrker og udfordringer.
– Alle spillerne på holdet har fået udarbejdet en profil. Vi har så efterfølgende talt om, hvordan profilen kan tolkes, og hvad den betyder for spilleren, forklarer Peter Bredsdorff-Larsen og fortsætter:
– Profilerne skaber selvindsigt og gør samtidig spillerne opmærksomme på de andre spilleres fokus. På den måde får vi øjnene op for forskellighederne og den store værdi, de forskelligheder har.

Profilværktøjet fungerer også som et afsæt for en dialog om stærke sider og muligheder for individuel udvikling.
– Vi kan for eksempel snakke om, at der i visse situationer måske er behov for at justere spillerens fokus. Og vi kan holde fast i, præcis hvad der er hver spillers unikke bidrag. Det handler i høj grad om at give spillerne en forståelse for, at der er mange veje til Rom. Vi kan vinde på forskellige måder, og der er ikke kun én ”rigtig” måde at gøre tingene på, fortæller Peter Bredsdorff-Larsen.

Gensidig respekt og tillid

Både træner og spillere har mødt mange udfordringer med at udvikle denne sæsons ”nye” BSV-hold. Mange nye spillere og ledere har sammen skullet opbygge en stærk og robust vinderkultur og lære at fungere sammen som team. En række skader har eksempelvis gjort det vanskeligt indarbejde aftalte koncepter og taktikker.

– Vi arbejder på forskellige måder for at skabe en stærk ramme for vores daglige rutiner, og at vi oplever en koordineret og positiv arbejdsdisciplin. Fundamentet for det er opbygningen af respekt og tillid spillerne imellem, siger Peter Bredsdorff-Larsen og uddyber:
– Spillerne og jeg har fået stor indsigt i hinanden gennem træning, kampe, HåndboldProfilen og forskellige teamaktiviteter. Derudover har vi eksempelvis arbejdet med at udvikle ”leveregler” for holdet – en kollektiv ramme for stort og småt: Hvad spiser vi? Hvor træner vi, og hvornår? Hvem starter opvarmningen, og hvornår? Hvad foretager vi os før, under og efter en kamp? På den måde designer vi en hverdag med meningsfyldte rutiner og retningslinjer.
Det er helt sikkert ikke alle, der ville bryde sig om en så struktureret tilgang til livet som professionel håndboldspiller. Men i BSV giver det god mening:
– Holdet har det godt med planlægning og tydelige rammer. Det hænger sammen med, at vi som hold primært har et har et gråt fokus – holdet har vilje til og interesse i at holde aftaler og spille efter et indarbejdet koncept. Samtidig er spillerne også røde; det vil sige meget resultatsøgende og udviser stor handlekraft og robusthed på banen, fortæller Peter Bredsdorff-Larsen.
– Der er virkelig tale om ”hard working men”, med stor disciplin og gejst.

Et vigtigt redskab for lederen

haandbold_blaaPeter Bredsdorff-Larsen har arbejdet med Garudas profilværktøjer i mange år – så mange, at de er blevet en integreret del af hans måde at sammensætte og udvikle et hold på.
– Det er et værdifuldt værktøj i forbindelse med rekruttering af nye spillere og en støtte, der bidrager til at give mig indsigt i spillerne og teamets forudsætninger for at præstere, siger han og fortsætter:
– Indsigten hjælper mig til at planlægge de daglige aktiviteter og giver inspiration til at udfordre og motivere holdet og hver enkelt spiller.

Derudover bidrager værktøjerne til, at teamet får en fælles referenceramme og forståelse for, hvor svært det kan være at kommunikere.
Peter Bredsdorff-Larsen konkluderer:
– Vi snakker ikke om ’holdet før individet’. Man kan sagtens på én gang være ambitiøs på egne og på holdets vegne. Det er vigtigt at hver enkelt spiller lykkes og får succes med sin egen karriere – samtidig med at det lykkes at genetablere BSV i toppen af dansk håndbold.

 


HåndboldProfilen
haandbold_rod

Garuda AS har udviklet HåndboldProfilen, der indeholder fire profiler – fire typer af håndboldspillere. Som spiller har man træk fra flere af profilerne, dog oftest med primært fokus på én profil.

Garuda AS har udviklet HåndboldProfilen, der indeholder fire profiler – fire typer af håndboldspillere. Som spiller har man træk fra flere af profilerne, dog oftest med primært fokus på én profil.

Røde spillere

Dynamiske og altid resultatsøgende, vil vinde for enhver pris og parat til at tage chancer. Udviser stor ambition og handlekraft uden at tøve. Kan være dominerende, holder sig ikke til planerne og kræver meget af andre.

Grå spillere

Loyale, holder aftaler og bærer en aftalt strategi og taktik igennem. Bidrager til at holde en føring, når det strammer til. Fokus på detaljer, rammer, rutiner og planer – nogle gange på bekostning af fleksibiliteten.

Blå spillere

Sociale, positive, bakker op og ser samværet som det bærende element. Motiveres af anerkendelse og accept. Fokus på teamwork og konsensus – viger sommetider uden om konflikter og viser ikke autoritet.

Grønne spillere

Tænker konstant på nye løsninger, løfter kreativiteten og skaber seværdig håndbold. Impulsive, eksperimenterende og meget entusiastiske – glemmer dog nogle gange detaljerne, kan være uorganiserede og efterlade løse ender


Artiklen er oprindeligt trykt i BSV Håndbolds profilavis november 2014.

Kontaktperson


Kontakt Kursus- og marketingchef Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk