Concordia Forsikring Riwal

Concordia Forsikring Riwal

Cykelhold med fokus

Der findes helt sikkert mange gode bud på hvordan man bedst sammensætter og leder et cykelhold. Men at det er en fordel at rytterne og holdledelsen kender hinanden så godt som muligt, kan der nok ikke være nogen tvivl om. Concordia Forsikring Riwal bruger Garudas profilværktøj FokusProfilen for at skabe et optimalt team.

PCLC-case_pix2At være cykelrytter kræver noget helt særligt. Det fortæller Allan Johansen, sportsdirektør hos det nyetablerede danske Continental-cykelhold Concordia Forsikring Riwal:

– Det er en nomadetilværelse. Du skal kunne håndtere at rejse 200 dage om året, væk fra venner og kæreste – eller kone og børn. At køre til Frankrig den ene dag og så præstere dit ypperste dagen efter, 200 km på cyklen. Og så er du nødt til at være omstillingsparat og kunne håndtere skiftende og usikre omstændigheder. Så det er ikke en optimal branche at være i hvis man har behov for altid at have tryghed og faste rammer, siger sportsdirektøren der med en baggrund som professionel landevejscykelrytter for bl.a. CSC ved hvad han taler om.

– Selvstændighed er et nøgleord, supplerer Concordia Forsikring Riwals direktør og medejer Steffen Kromann.

– Rytterne træner individuelt, og holdet er for det meste kun samlet i forbindelse med løb. Som rytter skal du derfor have selvdisciplinen til at komme ud og træne hver dag, selvom der ikke står nogen og pisker dig i gang – også når det ikke er løbssæson. Derudover er vores ryttere nødt til at være nogle positive og udadvendte mennesker som kan begå sig sammen med sponsorer, over for presse osv., forklarer han.

Ét er imidlertid hvad der kræves af den enkelte rytter; noget andet er hvordan individuelle ryttere sammensættes til et hold med de bedst tænkelige forudsætninger for at opnå succes. Det er her FokusProfilen kommer ind i billedet.

Ikke set før

Anvendelsen af personprofiler til at sammensætte og udvikle et cykelhold er ikke set før, fortæller Steffen Kromann der som direktør i rekrutteringsbureauet Kromann Connect har stor erfaring med at benytte Garudas værktøjer. I hans optik er det oplagt at tage et redskab som FokusProfilen i brug, både i forhold til at udvælge ryttere til holdet og i forbindelse med optimering af kommunikationen og samarbejdet rytterne imellem.

– Måske netop fordi rytterne en stor del af året er spredt, geografisk, er det givende at have et redskab som hjælper alle på vores team med at lære sig selv og hinanden at kende. Qua FokusProfilens synliggørelse af den enkelte rytters fokus kan vi identificere hvor der kan opstå nogle udfordringer. Den indsigt vi får med profilerne, hjælper os med at afklare hvor meget dialog vi bør have med den enkelte rytter for at bakke op om hans træning, hans præstation under løb osv. Vi får samtidig nemmere ved at vurdere hvilken rolle rytteren skal have på holdet, både på og imellem etaperne, siger Steffen Kromann.

Alle holdets ryttere samt sportsdirektør Allan Johansen har fået tegnet en FokusProfil i forbindelse med etableringen af det nye cykelhold. Men det stopper ikke her, fortæller Allan Johansen:

– På sigt er det vores ambition at også dem som håndterer støttefunktioner, fx vores mekaniker og fysioterapeut, skal have lavet en profil. Vi er en enhed som styrkes ved at vi kender hinanden, og vi oplever allerede nu hvordan rytterne tager Fokus-modellens principper og terminologi til sig i dagligdagen.

At styrke den enhed som Concordia Forsikring Riwal udgør, handler om mere end præstationen på cyklen, tilføjer sportsdirektøren:

– Rytterne får en forståelse for hinanden som gør de sociale aspekter af vores dagligdag meget nemmere, når vi pludselig går fra have været hver for sig i lang tid til at være rigtig meget sammen hver eneste dag, hen over sæsonen. Indsigten i hinanden skaber en gensidig tillid, letter kommunikationen og styrker vores sammenhold. Og jo mere vi får hele tankesættet ind under huden, des stærkere et redskab bliver det for os.

Plads til – og brug for – forskellighed

Om der findes en perfekt ”cykelrytterprofil”, er ikke sikkert. Og det er måske heller ikke så afgørende; snarere handler det om at vide hvilke profiler man med fordel kan sammensætte, samt hvordan rytternes roller defineres og fordeles, med respekt for hver rytters individuelle fokus.

PCLC-case_pix1

– På et cykelhold har man brug for folk som er progressive, tør tage ansvar og tage hurtige, selvstændige beslutninger, og cykelryttere er traditionelt set enere – ja, nærmest egocentrerede personligheder med masser af personlig moral og drive. Men samtidig skal vi også bruge ”arbejdsheste” som har store ambitioner, ikke bare på egne men i særdeleshed også på holdets vegne, siger Steffen Kromann.

Allan Johansen supplerer:

– Som rytter og som hold kan man nå rigtig langt ved at være struktureret og have vilje og vedholdenhed. Men hvis man vil nå til tops, er man nødt til også at have noget sprælskhed – noget kreativitet og handlekraft, nu og her. En af FokusProfilens store styrker er at den ikke belyser ufleksible personlighedstræk, men derimod sætter nogle begreber på hvad der er en persons fokus lige nu, sort på hvidt. Med forståelse og respekt for hvem folk er – og hvorfor – kan vi arbejde målrettet med at presse og udfordre vores ryttere og derigennem optimere hele holdets præstation.

Blandt holdets ryttere er arbejdet med FokusProfilen blevet mødt med stort engagement, fortæller sportsdirektøren:

– Rytterne er ret forskellige og reagerer forskelligt, fx i nederlagssituationer. Jeg oplever at de er glade for at have et værktøj som hjælper dem med at forstå og håndtere de forskelligheder, og som gør det nemmere at kommunikere og arbejde sammen med personer med anderledes fokus end dem selv.


Baggrund

  • Concordia Forsikring Riwal blev etableret i vinteren 2012 og præsenterede sit rytter-team i marts 2013. Holdet er et Continental-hold, som – hvis det præsterer godt – kan deltage i løb sammen med de store ProTour-hold. Ambitionen er at skabe et stærkt skandinavisk hold som gør sig bemærket internationalt.
  • Rytterne på holdet kører som semiprofessionelle – nogle studerer ved siden af karrieren som cykelrytter, mens andre har andet arbejde i vinterhalvåret.
  • Concordia Forsikring Riwal har anvendt Garudas FokusProfil fra begyndelsen og har til hensigt fortsat at bruge profilværktøjet, både i forbindelse med rekruttering af nye ryttere og til løbende udvikling af teamet.
  • Til holdet er knyttet et erhvervsnetværk, Life Change, med cykelsport og cykelrelaterede aktiviteter som omdrejningspunkt.

Garuda: Spændende at se profilværktøjer i en ny kontekst

Hos Garuda er man begejstrede over at opleve selskabets profilværktøjer anvendt i en ny og anderledes sammenhæng. Det fortæller adm. direktør ved Garuda Rasmus Mortensen:

150x150px Rasmus

– Der findes utallige eksempler på at erhvervslivet har forsøgt at overføre og anvende strategier og metoder fra elitesportens verden. Her ser vi det omvendte eksempel; at man inden for en sport lader sig inspirere og tager ved lære af de processer som erhvervslivet beskæftiger sig med i forbindelse med team- og medarbejderudvikling, herunder anvendelsen af Garudas værktøjer. Det synes vi er interessant og fagligt inspirerende, og det giver desuden en ny kontekst at referere til. Samtidig er cykelsporten og holdet bag Concordia Forsikring Riwal i en spændende udvikling som vi ser frem til at følge med i fra sidelinjen.


Spørgsmål?


Kontakt kursus- og marketingansvarlig Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk