Skattecenter Nærum

Skattecenter Nærum

Ahaoplevelser med FokusProfilen i Skattecenter Nærum

Efter en ny intern strategi i SKAT er medarbejderne nu begyndt at arbejde projektorienteret og i grupper. Ledelsen i Skattecenter Nærum har derfor tilbudt alle medarbejdere at få lagt en FokusProfil.

Skattecenter Nærum er et hus med to sammenbragte kulturer. I forlængelse af struktur og kommunalreformen i 2007 har centeret oplevet store forandringer, og på den baggrund valgte skattecenterets ledelse at tilbyde medarbejderne
at få lagt en FokusProfil.

– Efter mange forandringer og ændrede arbejdsrutiner var vi i ledelsen blevet enige om, at vi gerne ville højne medarbejdernes bevidsthedsniveau og give dem selvindsigt i deres arbejdsprocesser. Det er en stor fordel, at man kender sine stærke og svage sider, når man skal arbejde projektorienteret, fortæller Karin Bøttger. Hun er afdelingsleder i inddrivelsesafdelingen og har været en af de otte tilbagemeldere af FokusProfilen til medarbejderne. Ledelsen mente, at FokusProfilen både kunne give medarbejderne bevidsthed om, hvordan de arbejdede og bruges som et redskab, når man skulle sammensætte grupper og fordele opgaver i et projekt.

Frivillig deltagelse

l første omgang valgte ledelsen at tage husets tre tillidsrepræsentanter med på råd om, hvordan medarbejderne i Skattecenter Nærum ville tage imod tilbuddet om FokusProfilen.

– Det er en god ide, at ledelsen spørger tillidsrepræsentanterne, hvordan de tror medarbejderne vil tage imod det, inden man sætter så stort et projekt i gang og bruger penge på det. Men vi var alle tre enige om, at det kunne
være spændende at prøve, fortæller Anne Karn Jonssen, som er AC-tillidsrepræsentant.

– Det har været vores rolle at sikre, at medarbejderne ikke oplevede utryghed, og at profilerne ikke bliver brugt, med mindre medarbejderne selv ønsker det, siger Lis Arrhenius, som er tillidsrepræsentant for HK. Hun forklarer, at mange medarbejdere var lidt bange for, at profilerne ville blive ”brugt imod dem”, for eksempel i forbindelse med opgavefordeling. Det blev imidlertid hurtigt slået fast, at det ikke var ledelsens hensigt:

– Da tilbudet blev præsenteret for medarbejderne, lagde ledelsen vægt på, at den ikke ville opbevare kopier af profilen efterfølgende. Samtidig var det jo frivilligt, om man ville deltage, og om man ville vise profilen til nogen. Det tror jeg, har betydet meget for dem, der har deltaget, siger Lis Arrhenius.

Opbakning er afgørende

Frivilligheden, og at den enkelte medarbejder selv kunne bestemme, hvordan man efterfølgende brugte profilen, har været en afgørende faktor for succesen. Da forudsætningerne var på plads, tog mange af skattecenterets medarbejdere imod tilbuddet om at få lagt en FokusProfil. Omkring 150 ud af Skattecenter Nærums 270 medarbejdere har fået lagt en personlig FokusProfil.

– Når man skal indføre sådan et projekt, er medarbejdernes opbakning fuldstændig afgørende for, om det bliver en succes. Ellers vil man aldrig få det implementeret og få det ind i hverdagssproget som en god og naturlig ting. Så opbakningen er vigtigere end ulemperne ved, at alle ikke har taget profilen, mener Hanne Nielsen, som er afdelingsleder for Erhverv 5 og
har været tilbagemelder.

– Ud fra de givne betingelser, har det været en god måde at gøre det på. Man bliver nødt til at se på den kultur, der hersker i virksomheden i forvejen. Jeg tror heller ikke tiden har været til at tvinge folk. Der har været mange omvæltninger, og det er først nu, vi er begyndt at føle os som en enhed, siger Joan Gottlieb, som også har været tilbagemelder og arbejder i afdelingen Erhverv 5.

Jeg ser ikke mig selv som regelrytter og kontrollerende, jeg vil være mere vild. Men det er jeg i virkeligheden ikke, jeg er faktisk ret grundig og punktlig i mit arbejde (…) Det viste testen, så på den måde var den en øjenåbner for mig.

Profilen blev en øjenåbner

Fokusprofilen har givet meget forskellige oplevelser hos medarbejderne. Nogle har prøvet lignende test tidligere, mens oplevelsen var ny for andre, blandt andet for fuldmægtig Merete Nør:

– Jeg var faktisk en helt anden type end jeg troede. Jeg ser ikke mig selv som regelrytter og kontrollerende, jeg vil være lidt mere vild. Men det er jeg i virkeligheden ikke, jeg er faktisk ret grundig og punktlig i mit arbejde, siger Merete Nør med et grin. Det viste testen, så på den måde var den en øjenåbner for mig.

For fuldmægtig Mie Colding–Vangsaae var der ikke så store overraskelser i testen. Hun mente
at kende sig selv godt:

– Jeg er ikke overrasket over resultatet, men mere over, at konklusionerne er så præcise, helt ned på ordene. Jeg tænkte: Er jeg virkelig så nem at læse? Jeg synes, det er imponerende, at man kan kortlægge en person ud fra nogle spørgsmål. Det havde jeg ikke så stor tiltro til inden samtalen, fortæller hun.

Større tolerance

Medarbejderne fra Skattecenter Nærum er enige om, at man kan bruge profilen personligt. For eksempel til at flytte sig eller forbedre sig i det daglige arbejde.

– Jeg tror, sådan en test kan bruges meget positivt, hvis den bliver efterlevet, og når der også er en positiv indstilling til den fra organisationens side. Jeg har brugt den i min MUS-samtale. Jeg har tidligere været meget udadvendt i mit arbejde og sat en hel masse i værk. Når jeg så ser på min profil, hvad jeg laver nu, og hvad jeg godt kunne tænke mig at lave, så er der en lille differens, og det snakkede jeg med min chef om. Nu er hun i hvert fald blevet gjort opmærksom på det, og jeg var måske heller ikke blevet opmærksom på det, hvis jeg ikke havde fået lagt en FokusProfil, fortæller Connie Sørensen.

Hanne Nielsen er som tilbagemelder og afdelingsleder også sikker på, at processen har været gavnlig for organisationen på det kollektive plan.

– Jeg synes hele processen, og hvad den har gjort for huset, har været meget positiv. Jeg synes allerede, at folk har en større tolerance for hinandens forskelligheder, og jeg håber, vi kan blive ved med at kunne arbejde videre med det. Det ville være optimalt, at det bliver en del af hverdagen, det er jo derfor vi har sat det i gang, siger Hanne Nielsen.

– Når man får taget den her test, så bliver man mere bevidst om, at vi er forskellige mennesker. Så kan man måske bedre forstå, at andre reagerer, som de gør. Så jeg tror generelt, at vi er blevet mere overbærende over for hinanden. Vi har fået et fælles sprog, fortæller Mette Meyn, som ligeledes har været tilbagemelder.

I første omgang er udfyldelsen af profilen og de individuelle tilbagemeldinger netop gennemført for alle de medarbejdere i Skattecenter Nærum, som har taget imod tilbuddet om at få lagt profilen.

Flere afdelinger overvejer at bruge profilerne fremover på frivillig basis i gruppearbejdet, og når der skal sammensættes nye grupper.


FokusProfilen

Formålet med FokusProfilen er at lave en kortlægning af hvilke opgaver den enkelte medarbejder foretrækker at fokusere på i sit arbejde.

Integratoren

Sørger for at samarbejde og kommunikation fungerer. Det handler om at få ting og mennesker til at arbejde sammen som et hele.

Udvikleren

Sikrer at der sker en vis fornyelse og strategisk udvikling. Det handler om, at skabe resultater på lang sigt, at udvikle organisationen.

Grunderen

Sikrer at der er orden og struktur på grundlæggende opgaver. Der er fokus på detaljer, regler, rammer, gennemprøvede
metoder og planer.

Resultatskaberen

Udviser handlekraft og skaber hurtige resultater. Det drejer sig om de kortsigtede mål, at få tingene til at virke lige nu.

Læs mere om FokusProfilen


Artiklen er oprindeligt trykt i GarudaNyt januar 2009

Kontaktperson


Kontakt Kursus- og marketingchef Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk