VIA University College

VIA University College

FokusProfilen – “shaken, not stirred”

Det går aldrig kedeligt for sig når HR-afdelingen på VIA University College bruger FokusProfilen i udviklingsforløb for medarbejderne. Konsulenterne tager både James Bond-universet, farverige fotografier og tegneøvelser i brug for at fremme arbejdet med udvikling, samarbejde og dialog i organisationen.

VIA 1

Røde James Bond ondulerer skurkene, charmerer smukke kvinder og bestiller en Martini, “shaken, not stirred”. Imens sidder grå M hjemme på hovedkontoret og sørger for detaljerne i strategien. Blå Miss Moneypenny sørger for at alle trives, mens grønne Q udtænker geniale gadgets til den næste mission.

I HR-afdelingen på VIA University College i Midtjylland arbejder de ikke kun traditionelt med tilbagemelding på FokusProfiler; de har gjort profilerne til deres egne og har videreudviklet kreative hjælpeværktøjer. James Bond, M, Q og miss Moneypenny er således hyppige gæster når HR-afdelingen arrangerer medarbejderforløb. De fire karakterer er nemlig fine billeder på arketyperne i Garudas Fokusprofil.

Lissy Sundtoft er HR-konsulent ved VIA og laver udviklingsforløb med mange forskellige medarbejdergrupper. Det er hende der har udviklet de kreative hjælpemidler til FokusProfilen.

– Jeg kan faktisk ikke lade være, svarer hun smilende på spørgsmålet om hvorfor hun har udviklet de kreative værktøjer.

Indtil videre har hendes idéer resulteret i formidling af FokusProfilen ved hjælp af James Bond-universet, en billedøvelse som kan få den enkelte person til at tale om profilen med egne ord, samt gruppearbejde hvor deltagerne skal tegne deres samarbejde som et dyr.

– Med James Bond-karaktererne får jeg vist at ingen af de fire typer kan undværes. Det er vigtigt da for eksempel den grå profil ofte bliver anset som værende lidt kedelig. Men M er jo absolut ikke en kedelig person; hun er den der trækker i trådene og har overblikket. I det hele taget ville James Bond aldrig kunne udføre sine opgaver uden de tre andre, og derfor synes jeg at filmuniverset illustrerer de forskellige profiler og deres samspil utrolig godt, siger Lissy Sundtoft.

VIA 2

En legende tilgang

Når FokusProfilen skal anvendes individuelt, bruger Lissy Sundtoft ofte en række fotografier af landskaber og mennesker. Kursisterne skal udvælge et billede og fortælle hvad det siger om deres arbejdsfokus. Er det gruppeprocesser der fokuseres på, kan hun bede gruppen om at tegne deres samarbejde som det dyr, de ligner mest – fx en delfin fordi den let bevæger sig fremad, eller en elefant fordi den har fødderne plantet solidt i jorden. Disse hjælpeværktøjer gør det nemmere efterfølgende at lave en SWOT-analyse hvor styrker og svagheder afdækkes. Alle er de metoder som aktiverer deltagernes kreative og legende sider.

– Ofte er en legende tilgang til abstrakte forhold som samarbejde og teamprocesser en fordel fordi den gør det sjovt og mere konkret at sætte ord på tingene. Man kan sige at jeg bygger nogle visuelle stilladser de kan bygge arbejdet op omkring, og det virker rigtig godt, forklarer Lissy Sundtoft.

Et værktøj der letter forandring

HR-afdelingen i VIA arbejder med mange forskellige personalegrupper og i mange forskellige arbejdskulturer. Emnerne kan være alt fra ledelsesudvikling og samarbejdsudvikling til konflikthåndtering eller kompetenceudvikling for større medarbejdergrupper. HR-afdelingen arbejder ud fra et åbent menneskesyn hvor medarbejdergrupperne selv skal ønske forandringen og udviklingen.

VIA 3– Vores store fordel er at vi er en intern afdeling der bliver efterspurgt. Derfor er de medarbejdere vi kommer ud til, ofte positive over for vores initiativer. Vi skal ikke ’sælge noget’ eller gennemtrumfe noget som er bestemt oppefra, forklarer HR-chef Maria Ammitzbøll.

Det er gruppens sammensætning og temaet der bestemmer om de kreative værktøjer bliver taget i brug, og hvordan.

– Garuda-profilerne giver en øget forståelse for vores forskelligheder på en positiv måde. Når man kender sine kollegers profiler, giver det pludselig mening hvorfor de udviser en bestemt adfærd. Profilerne får os til at se vores kolleger på en ny måde, og det giver en større tolerance i en samarbejdsproces, siger HR- konsulent Lissy Sundtoft.

– Man kan sammenligne vores kreative værktøjer med madlavning. Når jeg laver mad, er det vigtigt for mig at have en ordentlig kniv så jeg kan skære råvarerne ud på den bedste måde. Men når jeg sidder og spiser middagen, er værktøjet i sig selv ikke vigtigt længere. På samme måde er FokusProfilen et rigtig godt værktøj der hjælper os til at nå målet, nemlig at fremme forandringsprocessen og dialogen. Vi udvikler hele tiden arbejdet med profilerne. Der er mange muligheder i dem, og derfor vil vi helt sikkert udvikle nye kreative hjælpeværktøjer når vi får brug for det, siger Lissy Sundtoft.


Baggrund – derfor valgte VIA FokusProfilen

I 2008 blev en lang række mellemlange videregående uddannelser i Midtjylland (eks. pædagog-, lærer-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne) samlet under navnet VIA University College der i dag er Danmarks tredje største uddannelsesinstitution med 2200 ansatte. HR-afdelingen blev oprettet samme år og brugte et års tid på at undersøge de forskellige profilværktøjer på markedet. Målet var blandt andet at bruge værktøjerne til at fremme samarbejdet og dialogen i forandringsprocessen efter fusionen af mange forskellige uddannelser med forskelligartede kulturer.

– Vi har valgt FokusProfilen fra Garuda fordi den kan bruges til både individer og grupper. Det grafiske layout og udformningen er let forståelig, forklarer HR-chef Maria Ammitzbøll og fortsætter:

– Vi bruger FokusProfilen som et værktøj til at nå målet – at skabe udvikling og lette forandring. Derfor er det vigtigt at vi ikke bruger meget tid på at forklare profilen, men at vi kan bruge tiden på det det handler om, nemlig personerne og processerne bag profilerne og dialogen mellem dem, siger hun.

Læs mere om FokusProfilen


VIAs kreative hjælpeværktøjer til FokusProfilen

FokusProfilerne som Bond-karakterer

  • James Bond – rød profil. Indbegrebet af handlingens mand der elsker at være lige midt i orkanens øje. Han tager en hurtig beslutning og skaber resultater, og han kommer langt med charmen.
  • Q – Grøn profil. Den kreative og idérige mand på værkstedet som opfinder de mest usandsynlige og geniale gadgets der redder Bond ud af tilspidsede situationer.
  • M – Grå profil. Den kloge strateg med det forkromede overblik der udstikker rammerne for arbejdet og sørger for at reglerne overholdes, og at der er orden i baglandet.
  • Miss Moneypenny – Blå profil. Den sociale organisator som sørger for at alle har det godt, og personen Bond kan ringe til hvis der er problemer i marken.

Værktøjets fordel: Forklarer profilernes egenskaber og deres samspil ved hjælp af arketyper, som alle kender og kan forholde sig til.

Billeder

Kursisterne kan vælge mellem en række fotografier – hver kursist vælger et billede og fortæller hvordan og hvorfor det siger noget om personens arbejdsfokus og dagens tema – fx samarbejde. Billederne her på siden er nogle af dem VIA bruger til øvelserne.

Værktøjets fordel: Billedet bliver en kobling mellem profilen og personen selv og giver mulighed for, at kursisten med egne ord kan fortælle om profilen.

Tegn samarbejdet

Denne øvelse har de fleste set udspillet med stor humor i filmen ’Den eneste ene’. Her skal kursisterne tegne det dyr, deres samarbejde eller hold symboliserer. Gruppen kan fx se sig selv som en elefant fordi den er stærk, har god jordforbindelse, er et flokdyr og søger nye områder.

Værktøjets fordel: Øvelsen gør det konkret på en sjov måde at beskrive noget abstrakt som fx et samarbejde. Kursisterne kan med egne ord beskrive deres samarbejde.


Artiklen er oprindeligt trykt i GarudaNyt maj 2010.

Spørgsmål


Kontakt kursus- og marketingansvarlig Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk