Samarbejde

Tegn en ønsket teamprofil, og sammenlign den med medlemmernes profiler. Analyser samarbejdet i et team – og læg kimen til en mere konstruktiv ansvars- og opgavefordeling.

Samarbejde

Analyser og optimer gruppens samarbejde

Garudas profilværktøjer er effektive redskaber når du skal analysere samarbejdet i et team og gennemføre målrettet teamudvikling. Lav individuelle PersonProfiler, og læg medlemmernes profiler oven på hinanden til en GruppeProfil – ganske enkelt. Herved bliver det synligt på hvilke områder medlemmerne har deres fokus og dermed kan supplere hinanden i forskellige sammenhænge. Ofte vil en sådan øvelse være en ”eye opener” for medlemmerne af et team, og den visuelle GruppeProfil vil fungere som et stærkt afsæt for videre dialog og udvikling.

Helt afgørende er forståelsen af at forskellighed er en ressource – ikke en hindring – for samarbejdet. Frem for at betragte forskelligheder som konfliktpotentiale kan teamet udnytte forskellighederne i forbindelse med bl.a. opgavefordeling, problemløsning og præsentation af resultater. Kendskab til hinandens PersonProfiler og personlige kompetencer skaber gensidig tillid – og respekt for at ikke alle motiveres og inspireres af det samme, og at vi hver især har forskellige tilgange til at løse vores opgaver. Samtidig vil kommunikationen i teamet fungere langt bedre når medlemmerne har kendskab til og forståelse for hinandens personlige fokus.

Læs mere om medarbejderudvikling – klik her


Det siger kunderne:
Optimering af samarbejde samt individets og teamets præstationer

“En af FokusProfilens store styrker er at den ikke belyser ufleksible personlighedstræk, men derimod sætter nogle begreber på hvad der er en persons fokus lige nu […]. Med forståelse og respekt for hvem folk er – og hvorfor – kan vi arbejde målrettet med at presse og udfordre vores ryttere og derigennem optimere hele holdets præstation.”

– Allan Johansen, sportschef, Concordia Forsikring Riwal

Læs mere om cykelholdets optimering af team-samarbejde og personlige præstationer med Garudas profilværktøjer


sidepix 230x230 08

Sammensæt det optimale team med profilværktøjer

Med Garudas profilværktøjer kan du tegne en ønsket TeamProfil baseret på kravene til teamet, de funktioner teamet skal udføre, og de profiler du mener bedst muligt vil kunne varetage funktionerne. Lad de potentielle kandidater til teamet udfylde en FokusProfil – og sammenlign profilerne med hinanden og med TeamProfilen. Dermed kan du afdække hvordan de individuelle PersonProfiler passer sammen og supplerer hinanden – og om de tilsammen matcher det du ønsker dig af det givne team, opgaverne teamet skal løse, samt de resultater som forventes.

Et team sammensat af profiler hvis faglige kompetencer og personlige kompetencer supplerer hinanden, profiler som har kendskab til og forståelse for hinandens forskelligheder, og som tilsammen matcher de krav der er opstillet til det givne team, vil have gode forudsætninger for at samarbejde effektivt og levere de forventede resultater.

Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 21 44 44 81
Mail: lom@garuda.dk