BasisProfilen

BasisProfilen

Hvilke funktioner har medarbejderen fokus på?

BasisProfilen er en typeindikator der viser hvilke funktioner og opgavetyper den enkelte medarbejder foretrækker og fokuserer på i sit daglige arbejde. Denne afdækning af medarbejderens personlige fokus fungerer som afsæt for en positiv og konstruktiv dialog omkring motivation, ansvar, udfordringer og udviklingsmuligheder – og hjælper mennesker til at opnå større trivsel og succes i jobbet.

BasisProfilen er et stærkt redskab under afklaringsforløb og til personlig udvikling samt til sammensætning og udvikling af grupper. Med BasisProfilen kan du således sammensætte arbejdsgrupper med individer hvis forskellige fokusområder supplerer hinanden, samt analysere og optimere samarbejdet i en gruppe.

BasisProfilen er enkel og nem at bruge hvorfor profilværktøjet med fordel kan anvendes til bl.a. timelønnede medarbejdere, servicemedarbejdere, projektmedarbejdere og lignende.

Fokus-modellen – giver organisationen et fælles sprog

BasisProfilen er udviklet på baggrund af Fokus-modellen som bygger på den teori at der i enhver afdeling eller gruppe skal varetages fire grundlæggende funktioner for at tingene fungerer. Fire områder man som individ kan have mere eller mindre fokus på. Modellen er simpel og let forståelig og bidrager hermed til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse på alle niveauer i organisationen.

De fire fokusområder og forskellige opgavetyper som skal løses

Klik på punkterne nedenfor til venstre, og læs mere om de enkelte fokusområder og opgavetyper:

fokus-modellen_udvikling

Udvikler-opgaver

Sikre at der sker en vis fornyelse og strategisk udvikling

Faktorer som fører til formulering og en succesfuld implementering af strategier, forandringer, fornyelser og udvikling af innovativ kraft.

fokus-modellen_integrationIntegrator-opgaver

Sørge for at samarbejde og kommunikation fungerer

Aktiviteter og processer som fører til udviklingen af et effektivt samarbejde, baseret på den enkeltes forståelse af og vilje til at tage et individuelt såvel som et fælles ansvar.

fokus-modellen_resultatResultat-opgaver

Udvise handlekraft og skabe hurtige resultater

Aktiviteter, processer, holdninger og værdier som fører direkte til hurtigere og bedre resultater.

fokus-modellen_grunderGrunder-opgaver

Sikre at der er orden i grundlæggende opgaver

Faktorer som sikrer eksistensen af de regler, rammer, systemer og strukturer der mest hensigtsmæssigt understøtter opgavernes løsning og medarbejdernes ageren.

Når man udarbejder en PersonProfil i et af profilværktøjerne som er udviklet på basis af Fokus-modellen, illustreres personens fokus i en grafisk profil svarende til ovenstående eksempler.

Hermed får man et let forståeligt overblik over hvordan ens fokus fordeler sig på de fire områder – og et optimalt afsæt for en dialog om arbejdsopgaver, kompetencer og udvikling.

PersonProfil

Med BasisProfilen kan du lave en PersonProfil som tegnes på baggrund af respondentens svar vedrørende egen adfærd. Denne kan kombineres med personens vurdering af hvordan vedkommende opleves af andre (ego-spejl). Ved hjælp af udsagnsanalysen kan den brugeruddannede afklare hvilke områder der skal afdækkes under samtalen.

Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 21 44 44 81
Mail: lom@garuda.dk