FokusProfilen

FokusProfilen

FokusProfilen: Kortlæg personligt fokus – og skab positiv udvikling

Med FokusProfilen kan du afdække en persons fokus og kortlægge hvilke typer opgaver den enkelte medarbejder foretrækker – og er bedst til. Det skaber afsæt for en kvalificeret og konstruktiv dialog omkring motivation, ansvar, udfordringer og udviklingsmuligheder og hjælper mennesker til at opnå større trivsel og succes i jobbet.

Foruden at udvælge og sammensætte de rette folk til at løse specifikke opgaver er en af lederens vigtigste opgaver at sikre at de rette medarbejdere fokuserer på de rette områder. FokusProfilen afdækker bl.a. om en person har et hensigtsmæssigt fokus i forhold til det ansvar personen sidder med til daglig, og kan dermed bidrage til at sikre at hver medarbejder udnytter sine ressourcer optimalt.

Profilværktøjet rummer en række supplerende moduler til at arbejde med teambuilding, udvikling, konfliktløsning m.m.

Fokus-modellen – giver organisationen et fælles sprog

FokusProfilen er udviklet på baggrund af Fokus-modellen som bygger på den teori at der i enhver afdeling eller gruppe skal varetages fire grundlæggende funktioner for at tingene fungerer. Fire områder man som individ kan have mere eller mindre fokus på. Modellen er simpel og let forståelig og bidrager hermed til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse på alle niveauer i organisationen.

De fire fokusområder og forskellige opgavetyper som skal løses

Klik på punkterne nedenfor til venstre, og læs mere om de enkelte fokusområder og opgavetyper:

fokus-modellen_udvikling

Udvikler-opgaver

Sikre at der sker en vis fornyelse og strategisk udvikling

Faktorer som fører til formulering og en succesfuld implementering af strategier, forandringer, fornyelser og udvikling af innovativ kraft.

fokus-modellen_integrationIntegrator-opgaver

Sørge for at samarbejde og kommunikation fungerer

Aktiviteter og processer som fører til udviklingen af et effektivt samarbejde, baseret på den enkeltes forståelse af og vilje til at tage et individuelt såvel som et fælles ansvar.

fokus-modellen_resultatResultat-opgaver

Udvise handlekraft og skabe hurtige resultater

Aktiviteter, processer, holdninger og værdier som fører direkte til hurtigere og bedre resultater.

fokus-modellen_grunderGrunder-opgaver

Sikre at der er orden i grundlæggende opgaver

Faktorer som sikrer eksistensen af de regler, rammer, systemer og strukturer der mest hensigtsmæssigt understøtter opgavernes løsning og medarbejdernes ageren.

Når man udarbejder en PersonProfil i et af profilværktøjerne som er udviklet på basis af Fokus-modellen, illustreres personens fokus i en grafisk profil svarende til ovenstående eksempler.

Hermed får man et let forståeligt overblik over hvordan ens fokus fordeler sig på de fire områder – og et optimalt afsæt for en dialog om arbejdsopgaver, kompetencer og udvikling.


Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 21 44 44 81
Mail: lom@garuda.dk