Software

Software

En software-værktøjskasse med syv moduler

FokusProfilen består af syv software-moduler og rummer en række muligheder som bidrager til at kvalificere HR-processer. Profilerne i de syv moduler kan bruges enkeltvis eller sammen, og med deres gennemgående fælles begreber, billeder og sprog er de et stærkt redskab til at skabe synergi i større, strategiske sammenhænge i virksomheder og organisationer.

sidepix 230x375 21PersonProfil
Afdækker personens oplevelse af egen adfærd

SpejlProfil
Hvad er andres oplevelse af personen?

JobProfil
Hvilke krav stiller jobbet?

UdviklingsProfil
Hvilke ønsker har lederen til personens udvikling?

DrømmejobProfil
Hvilke krav stiller personens drømmejob?

TeamProfil
Hvilke krav stilles der til teamet?

GruppeProfil
Hvordan ser teamets samlede fokusprofiler ud?

Fra FokusProfilens software er det desuden muligt at udskrive detaljerede rapporter med bl.a. grafiske profiler og fortolkningstekster samt personens besvarelse af alle spørgeskemaets udsagn.

Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 21 44 44 81
Mail: lom@garuda.dk