FusionsProfilen

FusionsProfilen

FusionsProfilen: Skab balance mellem personlighed og fokus

FusionsProfilen kobler teorien fra Fokus-modellen sammen med udvalgte personlighedstræk fra profilværktøjet KompetenceProfilen og Hoved-Hjerte-Ben™-modellen. Ved at synliggøre hvilke områder en medarbejder eller leder fokuserer på i sit arbejde, samt hvilke personlighedstræk der er dominerende hos personen, kan FusionsProfilen anvendes til at afdække i hvor høj grad en medarbejders personlighed støtter op om de områder vedkommende har fokus på.

FusionsProfilen er dermed et stærkt redskab under medarbejderudviklingssamtaler, med henblik på at sikre at den enkelte medarbejder sidder med opgavetyper og ansvarsområder som matcher hans eller hendes personlighed, og at medarbejderens personlige ressourcer og kompetencer udnyttes optimalt.

I en rekrutteringssituation bidrager FusionsProfilen til at belyse om en kandidats personlighed, herunder personlige kompetencer og erfaringer, harmonerer med personens fokus på en måde som kan skabe værdi i forhold til den stilling man ønsker at besætte.

Fokus-modellen – giver organisationen et fælles sprog

FusionsProfilen er udviklet på baggrund af Fokus-modellen som bygger på den teori at der i enhver afdeling eller gruppe skal varetages fire grundlæggende funktioner for at tingene fungerer. Fire områder man som individ kan have mere eller mindre fokus på. Modellen er simpel og let forståelig og bidrager hermed til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse på alle niveauer i organisationen.

De fire fokusområder og forskellige opgavetyper som skal løses

Klik på punkterne nedenfor til venstre, og læs mere om de enkelte fokusområder og opgavetyper:

fokus-modellen_udvikling

Udvikler-opgaver

Sikre at der sker en vis fornyelse og strategisk udvikling

Faktorer som fører til formulering og en succesfuld implementering af strategier, forandringer, fornyelser og udvikling af innovativ kraft.

fokus-modellen_integrationIntegrator-opgaver

Sørge for at samarbejde og kommunikation fungerer

Aktiviteter og processer som fører til udviklingen af et effektivt samarbejde, baseret på den enkeltes forståelse af og vilje til at tage et individuelt såvel som et fælles ansvar.

fokus-modellen_resultatResultat-opgaver

Udvise handlekraft og skabe hurtige resultater

Aktiviteter, processer, holdninger og værdier som fører direkte til hurtigere og bedre resultater.

fokus-modellen_grunderGrunder-opgaver

Sikre at der er orden i grundlæggende opgaver

Faktorer som sikrer eksistensen af de regler, rammer, systemer og strukturer der mest hensigtsmæssigt understøtter opgavernes løsning og medarbejdernes ageren.

Når man udarbejder en PersonProfil i et af profilværktøjerne som er udviklet på basis af Fokus-modellen, illustreres personens fokus i en grafisk profil svarende til ovenstående eksempler.

Hermed får man et let forståeligt overblik over hvordan ens fokus fordeler sig på de fire områder – og et optimalt afsæt for en dialog om arbejdsopgaver, kompetencer og udvikling.


Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 21 44 44 81
Mail: lom@garuda.dk