Lederens Mentale Scorekort

Lederens Mentale Scorekort

Et hjælpeværktøj til coaching af ledere

Gode ledere er en mangelvare. Derfor efterspørges lederudvikling, individuel rådgivning og coaching mere end nogensinde. Med Lederens Mentale Scorekort får du et koncept, et profilværktøj og en metode der giver dig udgangspunktet, peger på målet samt viser hvad der skal til for at nå det.

Fokuseret ledelse

Ledere er forskellige og skal derfor også coaches og rådgives forskelligt. Lederens Mentale Scorekort er et profilværktøj der understøtter træning i ’fokuseret ledelse’ – dvs. at man som leder bevidst kan flytte sit ledelsesmæssige fokus alt efter hvad situationen kræver.

Lederens Mentale Scorekort tager udgangspunkt i fire ledelsesmæssige fokusområder som hver især indeholder vigtige opgaver. Ingen områder er pr. definition vigtigere end andre; situationen afgør hvad der er størst behov for.

  • Grunderledelse – rutiner og systemer
  • Integratorledelse – samarbejde og kommunikation
  • Udviklerledelse – fornyelse og strategisk udvikling
  • Resultatledelse – skabe resultater her og nu.

I nogle sammenhænge skal lederen bruge energi på at sikre at alt er i orden, ned til mindste detalje. I andre tilfælde skal lederen måske agere mægler mellem parter i en konflikt. Lederen skal også evne at tænke langsigtet og visionært, ligesom organisationen også kan have behov for en leder som går forrest og sikrer resultater.

Bedre udnyttelse af lederens kompetencer: træning i fire faser

Målet med Lederens Mentale Scorekort er at gøre lederen bevidst om eget fokus således at lederen kan fokusere på et hvilket som helst af de fire fokusområder, afhængigt af hvad der er mest hensigtsmæssigt i situationen.

Træning i fokuseret ledelse, som typisk foregår i tæt samarbejde med en coach der benytter Lederens Mentale Scorekort til at strukturere processen, inddeles i fire faser:

1. Ledelsesmæssigt fokus i dag
Lederen udfylder en PersonProfil for at blive bevidst om sit udgangspunkt. Kan suppleres med SpejlProfiler der viser medarbejderes og/eller chefens oplevelse af lederen.

2. Udviklingsområder
Lederen sætter et mål for sin udvikling i Lederens Mentale Scorekort. Medarbejderes og/eller chefens ønsker til udviklingsområder kan evt. inddrages.

3. Træning
Det defineres i hvilke sammenhænge lederen har behov for at ændre sin adfærd. Lederen træner heri.

 

4. Evaluering
Lederens evne til at flytte fokus evalueres løbende. Efter en periode udfylder lederen igen en PersonProfil (evt. med SpejlProfiler), og det vurderes i hvilket omfang det er lykkedes at flytte fokus.

Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 21 44 44 81
Mail: lom@garuda.dk