MedarbejderProfilen

MedarbejderProfilen

MedarbejderProfilen: Udviklingssamtaler og rekruttering

MedarbejderProfilen er et profilværktøj som afdækker ni personlighedstræk med betydning for arbejdslivet. Formålet er at kortlægge medarbejderens adfærd i det daglige arbejde og derigennem skabe et oplæg til en samtale om hvordan medarbejderen trives, hvorvidt han eller hun udnytter sine ressourcer optimalt, samt hvordan vedkommende kan bruge sine evner bedre.

MedarbejderProfilen kan fx bruges af nærmeste leder til udviklingssamtaler og rekruttering. Samtidig tilbyder profilværktøjet den strategiske bruger overblik over organisationens samlede ressourcer samt avanceret statistik på alle data. Dermed er MedarbejderProfilen også et stærkt redskab til at analysere og optimere hele organisationen, herunder sikre at de rette medarbejdere sidder i de rette stillinger, med opgaver og ansvar der matcher personlige kompetencer.

MedarbejderProfilen er nem at anvende og kan bruges på alle niveauer i organisationen – fra timelønnede til direktører.

EN MODEL DER ER TIL AT FORSTÅ

MedarbejderProfilen er ligesom KompetenceProfilen og GarudaProfilen struktureret omkring Hoved-Hjerte-Ben™-modellen. Modellen er enkel, og den gør det nemmere at overskue og forstå hovedlinjerne i analyseresultaterne. Med Hoved-Hjerte-Ben™-modellen får organisationen et fælles sprog, og dialogen omkring personprofiler og faglige kompetencer bliver ligeværdig – og dermed mere udbytterig for alle parter.

Hoved-Hjerte-Ben-modellen

Hovedets egenskaber
Evnen til at analysere, få ideer, strukturere og organisere

Hjertets egenskaber
Evnen til at samarbejde, opnå accept på ideer og etablere tillidsforhold

Benenes egenskaber
Evnen til at påtage sig et selvstændigt resultatansvar og gennemføre løsninger

Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 21 44 44 81
Mail: lom@garuda.dk