Leder-Barometret er et helt nyt modul til KompetenceProfilen, som skaber grundlaget for en dialog om dit potentiale som leder. Det fungerer på den måde, at vi har identificeret 75 ud af KompetenceProfilens 320 udsagn, som i svar og prioritering adskiller ledere fra ikke-ledere.

De største forskelle mellem ledere og ikke-ledere finder vi i benene og i hovedet, mens de mindste forskelle befinder sig i hjertet. Nærmere bestemt kan vi se, at ledere scorer højere på træk som Helhedsorientering, Abstrakt tænkning og Risikovillighed i hovedet. De scorer højere på Indføling og Tillid-tiltro i hjertet og højere på stort set alle ben-trækkene.

Det er i sig selv nok ikke synderligt overraskende. Interessant bliver det til gengæld, når vi tager de specifikke udsagn ud fra trækkene, hvor ledere adskiller sig fra ikke-ledere, og gennem Leder-Barometret sammenligner en specifik profil med gennemsnitbesvarelserne for en større gruppe ledere.

I sammenligningen kigger vi på, hvor mange gange en respondents svar er identiske med gruppen af lederes. Jo flere gange der er overensstemmelse, jo højere scorer respondenten på lederbarometret, fordi respondenten så vil besidde en personlighed, der generelt set egner sig til en lederstilling.

På baggrund af sammenligningen kan du generere en rapport, der placerer respondenten på Leder-Barometret. Rapporten kan fungere som oplægget for en samtale om ansættelse, forfremmelse, lederudvikling eller karriereplanlægning.

Er du interesseret i at høre meget mere om, hvordan Leder-Barometret fungerer, og hvilke sammenhænge du kan bruge det i, kan du tilmelde dig det gratis kursus, som finder sted den 14. november. Du tilmelder dig ved at kontakte kursuskoordinator Loni Jensen på loj@garuda.dk eller 87 46 86 00.

Anbefalet af Dansk HR