Stress bliver både kaldt en folkesygdom og en epidemi. Og det med god grund. Ifølge Stressforeningen oplever 10-12 % af alle danskere symptomer på alvorlig stress hver dag, og verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at stress og depression allerede om få år vil blive to af de største sygdomsfaktorer på verdensplan.

Hvis man kan få værktøjer i sin virksomhed, der kan hjælpe med at forudse, hvilke medarbejdere der er i risikozonen for at få stress, har man potentialet for at gøre en kæmpe forskel for sine medarbejdere ved at modellere deres jobindhold.

Netop sådan et værktøj er vores helt nye Stress-Barometer til KompetenceProfilen. Stress-Barometret kan hjælpe dig med at rådgive og danne rammerne for stressdisponible medarbejdere, så I sammen kan håndtere stresspåvirkningen i opløbet – inden det ender med en sygemelding.

Ubalance mellem krav og kompetencer

Vores Stress-Barometer undersøger den stress, der forårsages af en ubalance mellem medarbejderens personlighedsmæssige kompetencer og de krav, som jobbet stiller.

Et eksempel kan være, hvis en meget sikkerhedsorienteret person gentagne gange står i situationer, hvor der skal træffes beslutninger på et usikkert grundlag, eller beslutninger, hvor man ikke med stor sandsynlighed kan forudse konsekvenserne, så befinder den person sig i en potentiel stresszone. Hvis du samtidig fra personprofilen ved, at personen også scorer relativt lavt på selvtillid eller psykisk styrke – eller har et stort opbaknings- og støttebehov, som ikke bliver dækket i tilstrækkelig grad – så vokser stressrisikoen betragteligt. Det er stress forårsaget af denne type ubalance, som Stress-Barometret kan bidrage til at undgå.

Det interessante ved den stressprofil, vi kan lægge ned over personens profil, er, at vi nu kan sige noget meget konkret om relationerne mellem personlighed og de krav, som jobbet stiller til personen. Det kan skabe udgangspunktet for en dialog om, hvor medarbejderen er i balance – og potentielt i ubalance med sig selv. Den viden kan I bruge til at modellere stillingen mod en større grad af balance. Til gavn for dig og medarbejderen.

Stress-Barometret er konstrueret på baggrund af en grundig gennemgang af svarmønstre i KompetenceProfilens 320 udsagn. Ud af disse 320 udsagn kan vi se, at der findes 103 udsagn med mindst 25 procentpoints forskel på stressramtes og ikke-stressramtes besvarelser. Disse 103 udsagn danner rammen for Stress-Barometret.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Stress-Barometret er skruet sammen, og hvilke sammenhænge du kan bruge det i, kan du tilmelde dig det gratis kursus, som finder sted den 8. oktober. Du tilmelder dig ved at kontakte kursuskoordinator Loni Jensen på loj@garuda.dk eller 87 46 86 00.

Anbefalet af Dansk HR