Præsentationerne omhandler tre forskellige emner: kommunikation/feedback, konflikthåndtering og samarbejde. Præsentationerne er udformet til en ca. 4 timers workshop.

Alle tre præsentationer er opbygget på samme måde. Indledningsvis er der en kort redegørelse af selve emnet og idéen bag Garudas Fokus-model, hvilket først og fremmest gør det muligt at skabe et fælles sprog og et fælles udgangspunkt for deltagerne. Herefter lægges der vægt på deltagernes nuværende situation ved hjælp af FokusProfilerne. Der lægges op til dialog, og præsentationerne giver endvidere forskellige redskaber til at kaste lys over og styrke den nuværende situation, hvad end der er tale om samarbejde, kommunikations- og feedbackkulturen eller måden, hvorpå konflikter håndteres. Til sidst sættes der fokus på det fremadrettede arbejde, og hvordan hver enkelt deltager specifikt kan bidrage til at løfte den forestående opgave. Præsentationerne indeholder afslutningsvis en sektion med printervenlige udskriv, som facilitatoren med fordel kan udlevere til deltagerne undervejs.

Alle præsentationer indeholder en række øvelser, der passer til hvert emne. Men da præsentationerne i høj grad lægger sig op ad hinanden, kan man med fordel skifte øvelser ud med andre eller tilføje nye øvelser til den præsentation, man ønsker at bruge. Det samme gør sig gældende ved enkeltstående slides eller afsnit i præsentationerne. På den måde kan man kombinere præsentationerne og tilføje perspektiver på sin workshop, hvis deltagernes situation kalder på det, eller workshoppens tidshorisont tillader det.

I noterne under hvert slide er der en gennemgribende beskrivelse af indholdet og uddybende spørgsmål, som facilitatoren kan benytte sig. Dette er tilføjet for at skabe overblik, styrke det indholdsmæssige materiale og hjælpe facilitatoren.

Hent dine Garuda-præsentationer

Du kan hente dine tre Garuda-præsentationer om

  • Kommunikation/feedback
  • Konflikthåndtering
  • Samarbejde

Ved at gå ind på Garuda Web App og vælge “Materialer” i topmenuen. Her ligger de frit tilgængeligt for dig.