Vi indgår altid en databehandleraftale

I ethvert kundeforhold behandler vi personoplysninger på vegne af vores kunder. I denne relation er vores kunder dataansvarlige, og vi er databehandler. Det medfører, at både vi og vores kunder er forpligtet til at indgå en databehandleraftale, der indholdsmæssigt skal opfylde kravene i GDPR. Garuda bruger Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser som databehandleraftale. Det giver den fordel, at vi opfylder vores fælles forpligtelse til at indgå en gyldig databehandleraftale.

Udfyld Databehandleraftale 

Guide til udfyldelse af databehandleraftale

Generelt

Garuda lever op til gældende lovgivning om databeskyttelse.

I Garuda tager vi IT- og datasikkerhed meget alvorligt. Her kan du læse mere om, hvordan vi lever op til IT-sikkerhed og datahåndtering – og sikrer, at dine oplysninger ikke bliver misbrugt af tredjeparter.

Personoplysninger er enhver form for information, om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det gælder fx navn, e-mail, lokation og IP-adresse. 

For at dokumentere dette har Garuda ladet sig auditeret og får udarbejdet en ISAE-3000-erklæring. Erklæringen er en professionel validering og jeres kontrol for, at vi lever op til gældende krav.

Ud over at sikre vores egen håndtering af personoplysninger er det vigtigt for os, at vores samarbejdspartnere gør det samme.

Læs mere om vores brug af underdatabehandlere her

Databeskyttelse vedrører alle i Garuda. For at sikre, at alle ansatte i Garuda kender til vigtigheden af at behandle personoplysninger fortroligt, har alle medarbejdere deltaget i intern uddannelse og aktiv vidensdeling. Derfor er alle ansatte bekendte med alle deres forpligtelser og bidrager dermed aktivt til sikkerheden.

Dokumentation

Som bruger af Garuda passerer din data gennem adskillige systemer. Vi dokumenterer alle dataflows, så vi altid kan spore, hvor informationen stammer fra, og hvor den ender.

Gennemsigtighed

Vi ønsker at være så gennemsigtige som muligt. Derfor er vores processer for datahåndtering beskrevet i et forståeligt sprog. Du kan til enhver tid få indsigt i vores systemer, og du er velkommen til at kontakte os for at tale om datasikkerhed.

Skriv til datasikkerhed@garuda.dk.