Selvom det ofte er store bedrifter som snakker om employer branding, så er employer branding langt fra forbeholdt de største spillerne på arbeidsmarkedet. I stedet gir det god mening at alle bedrifter jobber strategisk med hvordan nåværende og potensielle medarbeidere opplever dem. Det blir nemlig stadig vanskeligere for bade små, mellomstore og store bedrifter å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere.

Både her hjemme og på verdensplan står vi ved et demografisk skille. Vi opplever at «baby boomerne», som er den største generasjonen på arbeidsmarkedet noensinne, går av med pensjon, mens generasjon Y, som er klar til å ta over deres plass, er et av de minste kullene i det 20. århundre. I tillegg til at generasjon Y er liten, kjennetegnes de av at de forventer mer oppmerksomhet og ønsker å oppleve at jobben utvikler dem. Dette medfører at de oftere bytter jobb, og at de ikke uten grunn har fått kallenavnet «Prosjektgenerasjonen».

Framover skal det altså andre midler og insentiver til for å tiltrekke seg nye medarbeidere. Strategisk employer branding – det å bruke den menneskelige delen av organisasjonen optimalt – er en av de beste måtene å skille seg fra konkurrentene på. Den menneskelige delen av organisasjonen er nemlig mye vanskeligere å kopiere enn produkter, og hvis den brukes klokt fører den mange fordeler med seg.

Hva er employer branding?

Employer branding har vært et av de mest omtalte begrepene i HR og ledelse de siste årene. Og det kommer til å bli enda mer sentralt i årene som kommer.

Employer branding er nemlig avgjørende for om bedrifter kan tiltrekke seg og beholde de dyktigste medarbeiderne. Kort fortalt betyr employer branding bedriftens strategiske arbeid med å skape et sterkt varemerke som arbeidsplass. Formålet er å kunne tiltrekke seg og fastholde medarbeidere lettere. Employer branding er dermed ikke bare en overskrift eller en politikk som HR har sendt ut. Det er den totale opplevelsen av kommunikasjonen deres, markedsføringen av bedriften deres og følelsen av hvordan det er å jobbe hos nettopp dere. Employer branding er bildet av dere som bedrift – innenfra og ut.

Hvordan hjelper Garuda med employer branding?

For å oppnå suksess med employer branding må hele organisasjonen være med. HR, ledelsen, markedsføring og hele personalet spiller alle en rolle. Hos Garuda understøtter vi primært den jobben som HR og ledelsen gjør.

Vi kan hjelpe til med to typer oppgaver:

For det første assisterer vi med tradisjonelle HR-oppgaver. Vi hjelper altså med å skrive en jobbkravsanalyse og med å rekruttere, ansette, onboarde og utvikle. Målet er å skape en riktig match mellom medarbeider og jobb, sånn at dere får fornøyde ansatte og gode ambassadører. Og det gjelder både for nye medarbeidere og de ansatte og lederne som dere har hatt i lengre tid og som skal utvikle seg – enten enkeltvis eller i team.

For det andre kan vi gi råd om hvordan HR og ledelse kan få medarbeiderne til å leve «brandet» i praksis. Altså hvordan dere får medarbeiderne til å oppføre seg i overensstemmelse med budskapet og verdiene som dere ønsker å sende til omverdenen. Det innebærer at HR og ledelsen kommuniserer kulturen og tar ansvar for det strategiske designet av employer branding-innsatsen.