FokusProfilens utgangspunkt er at alle avdelinger skal ha medarbeidere som til sammen representerer fire forskjellige fokusområder for å fungere optimalt. De fire fokusområdene er Integratorfokus, Utviklerfokus, Administratorfokus og Resultatfokus.

Ingen medarbeidere kan fokusere på alle fire på én gang. I stedet har vi hver våre styrker, som vi helst bruker i jobben og i samarbeidet med andre. Derfor er det viktig å vite hvilke styrker et team inneholder – og eventuelt hvilke svakheter det har – for å kunne få mest mulig ut av samarbeidet. Det kan for eksempel være i ledergruppen, blant selgerne, hos HR-avdelingen eller på tvers av faggrupper og generasjoner.

Med FokusProfilen kan du avdekke hva en kandidat eller medarbeider foretrekker å fokusere på og hvilke typer oppgaver hun trives med. Dette gir grunnlaget for en god og konstruktiv dialog om ansvar, motivasjon, utfordringer og utvikling – uansett om du skal rekruttere, onboarde eller fastholde. Målet er å skape større selvinnsikt, trivsel og suksess i jobben.

FokusProfilen gir et felles språk

FokusProfilens oppbygging rundt de fire fokusområdene gjør den lett å forstå og lett å overskue. Derfor kan den være med til å raskt skape et felles språk i bedriften, noe som også legges til rette for ved at man kan printe ut grafiske profiler og fortolkningstekster på bakgrunn av besvarelsene. Det er fullstendig åpenhet rundt hva en medarbeider har svart og årsakene bak hennes fokus.

I tillegg får HR-avdelingen og lederne bedre oversikt over om medarbeiderne sitter med riktig type oppgaver og om de konsentrerer seg om de områdene som både de og bedriften får mest ut av. FokusProfilen kan også gi en indikasjon på om et team er sammensatt riktig eller om de for eksempel fokuserer for mye på detaljer og for lite på å skape nødvendige resultater.

Utover de fire fokusområdene inneholder FokusProfilen flere tilleggsmoduler som hjelper til med å få medarbeidere og team til å utnytte ressursene sine optimalt. Noen av disse modulene er:

  • Jobbprofilen – som undersøker hvilke krav jobben stiller
  • GruppeProfilen – som viser hvordan et teams samlede FokusProfiler ser ut og altså viser grafisk om teamet er satt sammen på en hensiktsmessig måte
  • Match-funksjonen – hvor man setter opp en ønsket profil til en stilling, gruppe eller avdeling som du deretter kan sammenligne kandidater med. Systemet genererer tekster som beskriver hvordan den enkelte ligger i forhold til gruppen og hva man bør være oppmerksom på.
  • Salgsfortolkningstekster – som retter seg mot bestemte prosesser som for eksempel salg og service eller teambuilding.

Tillegsmodulene gjør også FokusProfilen velegnet til teambuilding, forandringsprosesser og lederutvikling.