Profilverktøy er viktige redskaper å ha i HR-verktøyskassen. De er nemlig med på å sikre en helt riktig match mellom medarbeider og jobb – uansett om du bruker dem til å rekruttere eller til å utvikle medarbeidere, ledere eller team.

En riktig rekruttering og god utvikling er avgjørende for å finne de rette ansatte og holde dem engasjerte i jobben. Gjør man ikke det, kan det fort bli dyrt. Amerikanske undersøkelser viser at det typisk koster 150-200% av årslønnen å bytte ut en medarbeider med en annen. Og på bakgrunn av Gallups årlige analyse av medarbeiderengasjement har Harvard Business Review regnet ut at aktivt uengasjerte medarbeidere koster USA 300 milliarder i året.

Profilverktøy kan hjelpe til med å gjøre en slutt på disse nedslående tallene. Delvis ved å avklare hvilke kandidater som passer best til stillingen og arbeidsmiljøet. Og delvis ved å sette kursen for den videre onboardingen og utviklingen, som er to av de viktigste kildene til høyt engasjement over tid.

Hva kan du bruke Garudas profilverktøy til?

Hver gang du rekrutterer en medarbeider blir det stilt store krav til den ansvarlige HR-konsulenten eller lederen. Hun skal finne og ansette akkurat den søkeren med den faglige og personlige kompetansen som matcher den ledige stillingen og organisasjonens behov.

Garudas profilverktøy er designet til å gi dere et felles språk og en felles referanseramme som du kan snakke ut fra. Det gir deg muligeten til å finne frem til de aspektene ved kandidatens profil som du vil snakke om i løpet av intervjuet. Spørsmålene kan for eksempel handle om hvordan kandidaten foretrekker å arbeide – er det selvstendig eller i team? Kan kandidaten gå i dybden eller vil hun heller holde seg i overflaten? Er hun konkret eller abstrakt tenkende? Hvordan reagerer hun under press? Og hvordan motiverer du henne?

Profilverktøy er altså aldri et mål i seg selv, men fungerer heller som et middel til å gjøre samtalene bedre og skape en åpen og likeverdig dialog.

Når det kommer til utvikling av medarbeidere, ledere og team, gir profilverktøyene ny innsikt i styrker og svakheter både hos en selv og kollegaene. På det grunnlaget kan man skru sammen utviklingsforløp som kan gi medarbeidere fornyet energi, få lederen til å håndtere teamet sitt på en bedre måte eller gjøre det lettere for organisasjonen å sette sammen team som fungerer optimalt.

Hvordan fungerer Garudas profilverktøy?

Hos Garuda kan vi tilby fire profilverktøy: BasisProfilen, FokusProfilen, KompetanseProfilen og Garuda Logikk. De øker i størrelse og dybde og derfor dekker de alt fra å rekruttere timeansatte, spesialister og toppledere til å utvikle C-suite, selgere, markedsføring, HR-avdelinger og mye mer.

Når du fyller ut et profilverktøy fra Garuda svarer du på flere utsagn som fokuserer på hvordan du foretrekker å arbeide og løse oppgavene dine. På grunnlag av svarene dine genererer vi en profil som grafisk illustrerer preferansene dine – og analysetekster som beskriver hva svarene viser om din måte å arbeide på. Deretter får du en tilbakemelding der du selv har mulighet til å nyansere og komme med eksempler på hvordan atferden din ser ut i praksis.

Ved hjelp av alt dette kan du bruke Garudas verktøy til å skape balanse mellom mennesker i din bedrift.