Med utgangspunkt i personligheten din viser BasisProfilen et situasjonsbestemt bilde av hvor du legger energien og fokuset ditt i et bestemt øyeblikk. BasisProfilen kan med andre ord endre seg over tid – faktisk ganske mye – men fortsatt ha en fast kjerne som konsenterer seg rundt personligheten din. Profilen forteller altså både noe om fokuset og preferansene dine.

BasisProfilen fungerer som utgangspunktet for en åpen, positiv og konstruktiv dialog om ansvar, motivasjon, utfordringer og utviklingsmuligheter. Målet er å skape større suksess på jobb og gi deg en bedre forståelse av om du sitter med de riktige oppgavene.

BasisProfilen er lett å forstå

En av de store fordelene med BasisProfilen er at den er lett å forstå. Den er lett tilgjengelig, rask å sette seg inn i og inneholder et hverdagsspråk uten fremmedord eller management-uttrykk.

I dag blir profilen brukt mest av produksjonsskoler, studenter og «mannen på gulvet», hvor studieveiledere eller HR-avdelingen ønsker å bidra til å skape et overblikk over de enkelte og gruppers fokus. Både for å gi innblikk i den enkeltes styrker og svakheter, men også for å skape et bedre samarbeid.

Fire farger og fokusområder

BasisProfilen er pedagogisk bygget opp med fire farger – ett for hvert fokusområde.Typisk vil du ha ett eller to områder som du fokuserer mest på, mens de andre ligger litt i bakgrunnen.

De fire fokusområdene er Integratorfokus, Utviklerfokus, Administratorfokus og Resultatfokus. Ingen person eller avdeling kan imidlertid fokusere like mye på alle områder samtidig – eller lett skifte til for eksempel å være veldig resultatfokusert hvis det er den tålmodige integratorrollen som faller en mest naturlig.

Heldigvis skaper BasisProfilen svært raskt et felles språk som dere kan bruke til å snakke om styrker og svakheter, muligheter og begrensninger. I tillegg har profilen tre tilleggsmoduler som kan hjelpe til med å forbedre for eksempel rekruttering eller utvikling av medarbeidere. De er:

  • PersonProfilen – som avdekker hvordan du opplever din egen atferd
  • GruppeProfilen – som viser hvordan teamets samlede profil ser ut
  • EgoSpeil – som er en vurdering av hva du tror andre synes om deg

Uansett om du bruker tilleggsmoduler eller ikke, kan du skrive ut detaljerte rapporter om din egen eller andres besvarelser. Rapportene setter opp profilene grafisk, inneholder fortolkningstekster og så er det full åpenhet om respondentenes svar på BasisProfilens spørsmål. På den måten får du et glimrende grunnlag for en etterfølgende samtale der dere kan diskutere hva profilen viser og om det stemmer overens med virkeligheten.