Alle Garudas profilverktøy er strukturert rundt vår Hode-Hjerte-BenTM-modell. Modellen er enkel og den gjør det lettere å få overblikk over og forstå hovedlinjene i analyseresultatene. Med Hode-Hjerte-BenTM-modellen får organisasjonen et felles språk og dialogen om personprofiler og faglig kompetanse blir likeverdig – og dermed mer gunstig for alle parter.

Hodets egenskaper

Evnen til å analysere, få ideer, strukturere og organisere.

Hjertets egenskaper

Evnen til å samarbeide, oppnå aksept for idéer og etablere tillitsforhold.

Benenes egenskaper

Evnen til å påta seg et selvstendig resultatansvar og gjennomføre løsninger.