Med sine 320 utsagn fordelt på 16 personlighetstrekk er KompetanseProfilen en av markedets mest omfattende personlighetsprofiler. Den fungerer som et verktøy til å rekruttere, onboarde og utvikle medarbeidere og ledere. KompetanseProfilen gjør deg i stand til å stille målrettede og egnede spørsmål – og ut fra dette få et nyansert bilde av en persons måte å arbeide på.

Når man har utfylt KompetanseProfilen, genererer vi en profil som gir deg en grundig grafisk oversikt over personlighetstrekk som Risikovillighet, Oppbakking, Selvtillit og Psykisk styrke. I tillegg utstyrer vi deg med fortolkningstekster som forklarer hva medarbeiderens eller lederens svar forteller deg om hvordan hun løser jobben sin.

Grafikken og fortolkningstekstene fungerer som utgangspunktet for den åpne og likeverdige dialogen dere skal ha etterpå, som enten skal finne frem til den rette medarbeideren eller utvikle dem dere allerede har.

KompetanseProfilen gir fullstendig åpenhet

KompetanseProfilen inneholder flere hjelpeverktøy, som for eksempel en åpen utsagnsanalyse der medarbeideren alltid kan se svarene sine – og hvorfor de gir det resultatet de gjør. Denne fulle åpenheten er et helt spesielt kjennetegn ved Garuda.

Det samme gjelder vektingen av utsagnene, som betyr at hvert av utsagnene i KompetanseProfilen vektes etter hvor mange som velger dem. Så hvis en respondent velger et utsagn som 5 % av alle andre også velger blir svaret gitt mindre styrke enn hvis hun velger et utsagn som kun 0,5 % pleier å ta. Grunnen til dette er at den typen atferd eller preferanse som de mer sjeldne valgene indikerer vil komme tydeligere til uttrykk i organisasjonen – og derfor er det selvfølgelig en fordel for deg å bli oppmerksom på den før du ansetter respondenten eller flytter henne over i et annet team.

Velg mellom 8, 12 og 16 personlighetstrekk

Selv om KompetanseProfilen er vårt mest dyptgående verktøy, er den veldig fleksibel. Du kan selv velge om du vil avdekke 8, 12 eller 16 personlighetstrekk og så har du flere tilleggsmoduler du kan velge mellom. De bidrar med hver sine kvaliteter. Velg blant annet onboarding-modulen, som kommer med anbefalinger til hvordan den nye medarbeideren kommer best mulig om bord eller JobbProfilen som undersøker hvilke krav jobben stiller.

Kompetanseprofilen medfører altså mange muligheter og gir for eksempel svar på:

  • Hva motiverer personen?
  • Hva gir personen jobbtilfredshet?
  • Hvordan kommuniserer personen?
  • Hvordan samarbeider personen med andre?
  • Hvordan forholder personen seg til forandringer?