Når du rekrutterer en ny medarbeider handler det om å finne en optimal match mellom person, oppgaver og avdeling. Dermed er det nemlig større sannsynlighet for at du får en dyktig og engasjert medarbeider som skal skape best mulig resultater – både på kort og på lang sikt.

Her kan vår logiske test være til hjelp. Garuda Logikk gir deg verdifull informasjon om hvor raskt og presist en person kan lære og løse nye oppgaver uten forhåndskunnskap. Dessuten forteller Garuda Logikk noe om kandidatens innlæringsevne og utviklingskompetanse.

Gjennom tre deltester måler Garuda Logikk generell intelligens. Deltestene viser hvordan kandidaten har klart seg innenfor disse tre områdene:

  • Verbale oppgaver: Evnen til å forstå kompleks verbal og skriftlig kommunikasjon
  • Abstrakte oppgaver: Evnen til å identifisere mønstre, relasjoner og tendenser i organisatoriske data
  • Numeriske oppgaver: Evnen til å samle inn, fortolke, analysere og presentere numeriske data

Garuda Logikk: Tenk logisk og løs nye problemer

Felles for de tre områdene er at de vurderer hvordan kandidaten skaper seg overblikk, finner sammenhenger, tenker logisk og løser nye problemer – i både en akademisk kontekst og i jobbsammenheng.

De tre områdene måler flytende intelligens. Den er i stor grad medfødt, kan nesten ikke utvikle seg i løpet av livet og indikerer dermed hvor godt og raskt en kandidat eller medarbeider kan sette seg inn i nye oppgaver og ansvarsområder.

Du kan bruke Garuda Logikk alene eller sammen med KompetanseProfilen. Når du kombinerer de to, får du nyttig kunnskap om i hvilket omfang kandidatens personlighet understøttes av faktiske kompetanser.

To eksempler er:

  • Når KompetanseProfilen viser høy grad av risikovillighet vil kandidaten ofte ta raske beslutninger, kanskje basert på intuisjon. Hvis Garuda Logikk samtidig viser lave abstrakte ferdigheter, forteller det noe om kvaliteten på de beslutningene kandidaten tar.
  • Når KompetanseProfilen viser høy abstrakt tenkning, kan Garuda Logikk informere om i hvilken grad kandidaten rent faktisk har analytisk sans og kan vurdere kunnskap på det ønskede nivået.