KompetenceProfilen

KompetenceProfilen

KompetenceProfilen: Indblik i personlige kompetencer og erfaringer

KompetenceProfilen er med sine 320 spørgsmål fordelt på 16 personlighedstræk et af markedets mest omfattende profilværktøjer. En KompetenceProfil giver dig et detaljeret overblik over relevante personlige kompetencer og hjælper dig med at kvalificere dialogen i forbindelse med bl.a. rekruttering og lederudvikling.

Som noget nyt vælger du selv, om du vil afdække 8, 12 eller 16 personlighedstræk – alt efter hvem din målgruppe er. Det giver dig et fleksibelt samtaleværktøj, som du kan sætte sammen og tilpasse din virksomheds behov.

Med KompetenceProfilen får du blandt andet indblik i:

  • Hvad motiverer personen?
  • Hvad giver personen jobtilfredshed?
  • Hvordan kommunikerer personen?
  • Hvordan samarbejder personen med andre?
  • Hvordan ser personen på forskellige normer og værdier?
  • Hvor meget støtte og opbakning har personen behov for?
  • Hvordan forholder personen sig til forandringer?

I en rekrutteringssituation kan du med JobProfil-modulet desuden udarbejde detaljerede beskrivelser af hvad en given stilling kræver. KompetenceProfilen giver dig således det optimale afsæt for at udarbejde stillingsopslag, screene kandidater og stille målrettede og kvalificerede spørgsmål til en ansættelsessamtale – så du får et fyldestgørende grundlag for at vurdere hvem der er den rette kandidat til stillingen.

Når du arbejder med udvikling af ledere, hjælper en KompetenceProfil dig med at belyse de aspekter af lederens personlighed der er afgørende for netop de opgaver og udfordringer som den pågældende leder har ansvaret for.

En model der er til at forstå

KompetenceProfilen er struktureret omkring Garudas Hoved-Hjerte-Ben™-model. Modellen er enkel, og den gør det nemmere at overskue og forstå hovedlinjerne i analyseresultaterne. Med Hoved-Hjerte-Ben™-modellen får organisationen et fælles sprog, og dialogen omkring personprofiler og faglige kompetencer bliver ligeværdig – og dermed mere udbytterig for alle parter.

Hoved-Hjerte-Ben-modellen

Hovedets egenskaber
Evnen til at analysere, få ideer, strukturere og organisere

Hjertets egenskaber
Evnen til at samarbejde, opnå accept på ideer og etablere tillidsforhold

Benenes egenskaber
Evnen til at påtage sig et selvstændigt resultatansvar og gennemføre løsninger

Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 21 44 44 81
Mail: lom@garuda.dk