Det er svært at opsige medarbejdere, der har leveret lang tids tro tjeneste. Men somme tider er det nødvendigt. Det kan være, medarbejdernes kompetencer ikke længere er nødvendige, og at det er for svært eller tidskrævende at udvikle dem. Eller måske afhænger organisationens overlevelse simpelthen af, at medarbejderstaben trimmes ned.

Hvad enten det ene eller det andet gør sig gældende, ønsker du med al sandsynlighed at hjælpe medarbejderne sikkert videre i deres karriere, så I på trods af omstændighederne kan skilles på bedste vis. Her er outplacement en god løsning.

En god outplacement-proces begynder med at forstå den enkelte medarbejders unikke situation og behov. Garudas tilgang til outplacement adskiller sig fra andre på markedet, fordi vi går langt mere i dybden med afklaring af individuelle kompetencer og drømmejob. Læs videre og bliv klogere på, hvordan vi kan tilbyde hjælp til outplacement.

Skræddersyet outplacement

Vi tilbyder individuelle forløb, som vi skræddersyer til din eller dine opsagte medarbejdere. Med udgangspunkt i vores dybdegående personprofiler dvæler vi ved deres styrker og talenter.

Efterfølgende mobiliserer vi styrkerne i deres jobsøgning, så de træder frem. I jobansøgning, CV og samtale. Men også i selve afklaringsarbejdet med, hvad de ønsker at arbejde med, hvor de naturligt finder sig til rette, hvordan de udnytter deres potentiale, samt hvem de bedst samarbejder med. Altså hvilke stillinger og arbejdspladser der stemmer overens med lige præcis deres person- og motivationsprofil. Og hvordan de får formuleret disse egenskaber i ansøgning, CV og samtale.

Personprofil fra Garuda til outplacement

Hvad indeholder en typisk outplacement-proces hos Garuda?

  • Individuelle møder med en af vores kompetente og professionelle chefkonsulenter.
  • Adgang til sparring med chefkonsulenten mellem møderne.
  • Afklaringsproces vha. Garudas personprofiler for at få dybere indsigt i personlige kompetencer, bl.a. styrker, talenter, motivation og værdier.
  • Personprofiler tilpasset individuelle behov, fx KompetenceProfilen, Garuda Logik og DrømmejobProfilen.
  • Optimering af CV og jobansøgninger samt forberedelse til samtaler.
  • Personlig kompetenceplan, der indeholder de vigtigste personlige kompetencer samt resumé af personprofiler, test og drømmejob. Kompetenceplanen bidrager både med afklaring og værdifulde pointer til jobsøgningen.

OPBYGNING AF FORLØB

To veje at gå

Hos Garuda tilbyder vi professionel hjælp til outplacement. Som tilfældet også er med vores andre konsulentydelser, har du to veje at gå i outplacement-samarbejdet med os.

Hvis du er certificeret i Garudas personprofiler, kan du selv gennemføre forløbet med de opsagte medarbejdere. Vi anbefaler dig at søge inspiration i ovenstående opbygning og indhold. Vi står naturligvis til rådighed med rådgivning og sparring til, hvordan du bruger personprofiler i outplacement-processen.

Du kan også tilknytte os som konsulenter, hvis du ønsker, at vores kompetente chefkonsulenter skal stå for det kvalificerede outplacementforløb med de berørte medarbejdere eller ledere. Vi tilrettelægger forløbet med den enkelte, så vi sørger for det bedst mulige udbytte.

Pris for hjælp til outplacement

Som fortalt tidligere skræddersyer vi outplacementforløbet ud fra behovet hos den enkelte opsagte medarbejder eller leder. Den præcise pris for forløbet afhænger derfor dels af, hvad det skal indeholde, dels af antallet af opsagte medarbejdere eller ledere, som vi skal hjælpe videre.

Vi kan afholde forløbet fysisk hos jer eller hos Garuda. Eller vi kan gennemføre det online via eksempelvis Teams.

Kontakt chefkonsulent Steen Sidelmann, hvis du ønsker at høre mere om outplacement hos Garuda.

KONTAKT STEEN SIDELMANN

Chefkonsulent Steen holder outplacementforløb

Hvad er outplacement?

Outplacement er en proces, der hjælper tidligere medarbejdere med at finde et nyt job efter afskedigelse. I en outplacement-proces får den opsagte medarbejder eller leder værdifulde redskaber og støtte, som skal bidrage til, at vedkommende kommer godt videre i et nyt job. Således giver virksomheden den opsagte medarbejder de bedste muligheder for at finde et nyt job, der samtidig matcher den opsagtes kompetencer og karriereønsker. Outplacement inkluderer som udgangspunkt karriererådgivning og jobtræning til CV-opbygning og jobmatching.

Hvorfor prioritere outplacement?

Outplacement kan være en værdifuld investering og kan have mange fordele for både medarbejder og virksomhed. Udover at hjælpe den opsagte medarbejder med at finde et nyt job, kan det også bidrage til at opretholde en positiv virksomhedskultur og forbedre medarbejderloyaliteten blandt de tilbageværende medarbejdere. Ved at tilbyde outplacement viser virksomheden, at de tager ansvar ved at tage sig af deres medarbejdere, selv når de ikke arbejder for virksomheden længere. Adskillige eksempler viser, at medarbejdere og ledere finder tilbage til tidligere arbejdspladser, hvilket er et solidt argument, for en professionel outplacement-proces og tilgang.

Det kan være dyrt at afskedige medarbejdere, da der skal betales løn i opsigelsesperioden. Outplacement hjælper den opsagte med hurtigere at finde et nyt job og med større succes, hvilket kan reducere perioden, hvor medarbejderen skal have løn. Eftersom outplacement hjælper den opsagte medarbejder med at komme hurtigere i job, vil virksomheden kunne spare penge på omkostninger til løn i opsigelsesperioden.

Professionel outplacement coaching

At miste sit job kan have en stor indvirkning på personens selvtillid og selvværd. Det er derfor vigtigt, at den opsagte medarbejder får den rigtige støtte og vejledning for at komme videre og finde et nyt job. Outplacement coaching er en mulighed for at få støtte og rådgivning, når en opsagt medarbejder går igennem en udfordrende tid.

Konsulent fra Garuda vejleder om outplacement

I en outplacement-proces indgår der en række samtaler, der skal hjælpe den opsagte medarbejder med at identificere deres styrker og svagheder samt karrieremuligheder. Coaching kan også hjælpe med at opbygge selvtillid og forberede den opsagte til jobsamtaler. Der kan være eventuelle mentale barrierer, og her kan en coach give den støtte og opmuntring, man har brug for.

Med professionel outplacement rådgivning kan medarbejderen opnå større succes i jobsøgningen og finde et job, der passer til vedkommendes kompetencer og karriereambitioner. Hos Garuda er outplacement rådgivning en dynamisk proces, der tilpasses den enkeltes unikke behov og mål. Har du spørgsmål, eller ønsker du at booke et forløb, er du meget velkommen til at kontakte os.