Det er svært at opsige medarbejdere, der har leveret lang tids tro tjeneste. Men somme tider er det nødvendigt. Det kan være, medarbejdernes kompetencer ikke længere er nødvendige, og at det er for svært eller tidskrævende at udvikle dem. Eller måske afhænger organisationens overlevelse simpelthen af, at medarbejderstaben trimmes ned.

Hvad enten det ene eller det andet gør sig gældende, ønsker du med al sandsynlighed at hjælpe medarbejderne sikkert videre i deres karriere, så I på trods af omstændighederne kan skilles på bedste vis. Her er outplacement en god løsning.

Garudas tilgang til outplacement adskiller sig fra andre på markedet, fordi vi går langt mere i dybden med afklaring af individuelle kompetencer og drømmejob.

Skræddersyet outplacement

Vi tilbyder individuelle forløb, som vi skræddersyer til din eller dine opsagte medarbejdere. Med udgangspunkt i vores dybdegående personprofiler dvæler vi ved deres styrker og talenter.

Efterfølgende mobiliserer vi styrkerne i deres jobsøgning, så de træder frem. I jobansøgning, CV og samtale. Men også i selve afklaringsarbejdet med, hvad de ønsker at arbejde med, hvor de naturligt finder sig til rette, hvordan de udnytter deres potentiale, samt hvem de bedst samarbejder med. Altså hvilke stillinger og arbejdspladser der stemmer overens med lige præcis deres person- og motivationsprofil. Og hvordan de får formuleret disse egenskaber i ansøgning, CV og samtale.

Outplacement: Hvad indeholder et typisk forløb hos Garuda?

  • Individuelle møder med en af vores kompetente og professionelle chefkonsulenter.
  • Adgang til sparring med chefkonsulenten mellem møderne.
  • Afklaringsproces vha. Garudas personprofiler for at få dybere indsigt i personlige kompetencer, bl.a. styrker, talenter, motivation og værdier.
  • Personprofiler tilpasset individuelle behov, fx KompetenceProfilen, Garuda Logik og DrømmejobProfilen.
  • Optimering af CV og jobansøgninger samt forberedelse til samtaler.
  • Personlig kompetenceplan, der indeholder de vigtigste personlige kompetencer samt resumé af personprofiler, test og drømmejob. Kompetenceplanen bidrager både med afklaring og værdifulde pointer til jobsøgningen.

OPBYGNING AF FORLØB

To veje at gå

Som tilfældet også er med vores andre konsulentydelser, har du to veje at gå i outplacement-samarbejdet med os.

Hvis du er certificeret i Garudas personprofiler, kan du selv gennemføre outplacement-forløbet med de opsagte medarbejdere. Vi anbefaler dig at søge inspiration i ovenstående opbygning og indhold. Vi står naturligvis til rådighed med rådgivning og sparring til, hvordan du bruger personprofiler i processen.

Du kan også tilknytte os som konsulenter, hvis du ønsker, at vores kompetente chefkonsulenter skal stå for det kvalificerede outplacement-forløb med de berørte medarbejdere eller ledere. Vi tilrettelægger forløbet med den enkelte, så vi sørger for det bedst mulige udbytte.

Pris

Som fortalt tidligere skræddersyer vi outplacement-forløbet ud fra behovet hos den enkelte opsagte medarbejder eller leder. Den præcise pris for forløbet afhænger derfor dels af, hvad det skal indeholde, dels af antallet af opsagte medarbejdere eller ledere, som vi skal hjælpe videre.

Vi kan afholde forløbet fysisk hos jer eller hos Garuda. Eller vi kan gennemføre det online via eksempelvis Skype eller Teams.

Kontakt chefkonsulent Steen Sidelmann, hvis du ønsker at høre mere om outplacement hos Garuda.

KONTAKT STEEN SIDELMANN