Med FokusProfilen kan du afdække, hvad en kandidat eller medarbejder foretrækker at fokusere på, og hvilke typer opgaver hun trives med. Det giver afsættet for en kvalificeret og konstruktiv dialog om ansvar, motivation, udfordringer og udvikling – hvad enten du skal rekruttere eller udvikle. Målet er at skabe større selvindsigt, trivsel og succes i jobbet.

FokusProfilen er bygget op omkring de fire fokusområder Grunder-, Resultat-, Udvikler- og Integratorfokus. Det gør den nem at forstå, let at overskue og god at videreformidle. Til gavn for både respondent og tilbagemelder.

Profilen egner sig til både 1:1-samtaler og teamprocesser. HR og ledelsen får nemlig dels bedre overblik over, om medarbejderen sidder med de rigtige typer opgaver og koncentrerer sig om de områder, som både hun og virksomheden får mest ud af. Dels får de indsigt i, om teamet er skruet rigtigt sammen, eller om det eksempelvis fokuserer for meget på at gå i detaljer og for lidt på at skabe hurtige resultater.

BLIV UDDANNET I FOKUSPROFILEN

FokusProfilen består af modulerne PersonProfil, SpejlProfil, JobProfil, DrømmejobProfil, TeamProfil og GruppeProfil. De giver dig forskellige muligheder, alt efter hvilken HR-proces du inddrager den i. Du kan bruge modulerne enkeltvist eller kombinere dem. Derudover indeholder FokusProfilen salgsfortolkningstekster, som er tilrettet præcis til udvikling af sælgersegmentet.

Primære fokus:

Primære fokus:

Resultatorienteret, målrettet, kreativ og nytænkende. Energisk og den, der er med til at drive forandringerne igennem.

Sekundære fokus:

Sekundært fokus:

Kan nok, når situationen kræver det, være rimelig god til at forudse andres forventninger og behov og også vise eller tage hensyn til disse.

Drivkraft:

Drivkraft:

At se og skabe resultater på nye områder eller på nye måder.

Mulige udviklingssider

Mulige udviklingssider

Kan måske have en (for andre at se) tilsyneladende utålmodig, tilfældig, ustruktureret og lidt usystematisk tilgang til opgaverne.

previous arrow
next arrow

FokusProfilen bygger på Fokus-modellen

FokusProfilen hviler på det fundament, vi kalder for Fokus-modellen. Modellen har som udgangspunkt, at alle afdelinger skal have medarbejdere, der tilsammen repræsenterer fire forskellige fokusområder, for at fungere optimalt. De er Integrator-, Udvikler-, Grunder- og Resultatfokus.

Ingen medarbejdere kan dog fokusere på dem alle fire på én gang. I stedet har vi hver vores styrker, som vi helst burger i arbejdet og i samarbejdet med andre. Typisk har du et eller to fokusområder, der dominerer, mens de andre træder i baggrunden.

Derfor er det vigtigt at vide, hvilke styrker og svagheder hver enkelt medarbejder i afdelingen eller teamet besidder for at kunne få mest muligt ud af samarbejdet. Det kan fx være i ledergruppen, blandt sælgerne, hos HR-afdelingen eller på tværs af faggrupper.

STYRK AFDELINGEN MED EN TEAMPROCES FRA GARUDA

Med Fokus-modellen får du som leder eller medarbejder en letforståelig personprofil til at identificere, hvilke fokusområder du og dine kollegaer mest naturligt hælder til. Hvert fokusområde indeholder en række karakteristika, som går på adfærd, kommunikation, motivation og tilgang til opgaverne.

Denne viden kan bidrage til at sammensætte succesfulde teams. Og til at skabe et fælles sprog, der gør det nemmere at tale om styrker og svagheder, hvilket kan forbedre samarbejdet og selvindsigten hos både teamet og den enkelte.

Både FokusProfilen og BasisProfilen er bygget op omkring Fokus-modellen. De kan begge bruges på tværs af HR-processen, hvor det fælles sprog gør det nemmere at snakke om styrker, udfordringer og udviklingsmuligheder.

HENT E-BOG OM UDVIKLING AF TEAMS MED FOKUSPROFILEN