Når du rekrutterer en ny medarbejder, handler det om at finde det optimale match mellem person, opgaver og afdeling. Så er der nemlig større sandsynlighed for, at du får en dygtig og engageret medarbejder, der kan skabe de bedste resultater – både på kort og lang sigt.

Her kan vores logiske test hjælpe. Garuda Logik giver dig værdifuld information om, hvor hurtigt og præcist en person kan lære og løse nye opgaver uden forhåndsviden. Desuden fortæller vores logiske test noget om kandidatens indlæringsevne og udviklingskompetencer, som er vigtig viden til jobsamtale, rekruttering og udvikling af medarbejdere.

Gennem tre deltests måler Garuda Logik kandidatens intelligens. Deltestene viser, hvordan kandidaten har klaret sig inden for disse tre områder:

  • Verbale opgaver: Evnen til at forstå kompleks verbal og skriftlig kommunikation
  • Abstrakte opgaver: Evnen til at identificere mønstre, relationer og tendenser i organisatoriske data
  • Numeriske opgaver: Evnen til at indsamle, fortolke, analysere og præsentere numeriske data

Garuda Logik til jobsamtale, rekruttering og udvikling

Fælles for de tre områder er, at de vurderer, hvordan kandidaten skaber overblik, finder sammenhænge, tænker logisk og løser nye problemer i erhvervsmæssig kontekst.

Du kan bruge Garuda Logik for sig selv eller sammen med KompetenceProfilen. Når du kombinerer de to, får du nyttig viden om, i hvilket omfang kandidatens personlighed understøttes af faktiske kompetencer.

To eksempler er:

  • Når KompetenceProfilen viser høj risikovillighed, vil kandidaten træffe hurtige beslutninger, måske baseret på intuition. Viser Garuda Logik lave abstrakte færdigheder, fortæller det noget om kvaliteten af de beslutninger, kandidaten træffer.
  • Når KompetenceProfilen viser høj abstrakt tænkning, kan Garuda Logik informere om, hvorvidt kandidaten rent faktisk har analytisk sans og kan vurdere viden på det ønskede niveau.

Kontakt os for at høre mere om Garuda Logik