I en rekrutteringssituation, hvor det handler om at sikre det optimale match mellem kandidat og opgaver, vil man naturligvis helst ansætte den, der kan skabe de bedste resultater på kort og langt sigt.

Garuda Logik er en logisk test. Den giver dig indblik i denne vigtige viden ved at undersøge, hvor hurtigt og præcist kandidaten kan lære og løse nye opgaver uden forhåndsviden. Desuden indikerer testen, hvor omfattende kandidatens indlæringsevne og udviklingskomptence er.

Garuda Logik måler på den generelle intelligens med et særligt fokus på den flydende intelligens. Altså evnen til at tænke logisk og løse nye opgaver uafhængigt af tidligere tilegnet viden. Det sker gennem følgende tre typer deltests:

  • Verbale opgaver: Evnen til at forstå kompleks verbal og skriftlig kommunikation
  • Abstrakte opgaver: Evnen til at identificere mønstre, relationer og tendenser i organisatoriske data
  • Numeriske opgaver: Evnen til at indsamle, fortolke, analysere og præsentere numeriske data

Garuda Logik - Viden om hastighed og færdighed

Verbale opgaver

Evnen til at forstå kompleks verbal og skriftlig kommunikation

Numeriske opgaver

Evnen til at indsamle, fortolke, analysere og præsentere numeriske data

Abstrakte opgaver

Evnen til at identificere mønstre, relationer og tendenser i organisatoriske data

30 opgaver på 20 min. - fordelt på verbale, numeriske og abstrakte opgaver

30 opgaver på 20 min. - fordelt på verbale, numeriske og abstrakte opgaver

Vurderer evnen til at skabe overblik og finde sammenhænge, tænke logisk og løse nye problemer

Vurderer evnen til at skabe og finde sammenhænge, tænke logisk og løse nye problemer

Kombination med personprofil giver større træfsikkerhed

Kombination med personprofil giver større træfsikkerhed

Måler, hvor hurtigt og præcist kandidaten kan lære og løse nye opgaver uden forhåndsviden

Måler, hvor hurtigt og præcist kandidaten kan lære og løse nye opgaver uden forhåndsviden

previous arrow
next arrow

Garuda Logik: Med eller uden personprofil

Fælles for de tre typer af deltests er, at de vurderer evnen til at skabe overblik og finde sammenhænge, tænke logisk og løse nye problemer inden for både akademiske og erhvervsmæssige sammenhænge.

Du kan bruge Garuda Logik for sig selv eller kombineret med en personprofil. Fordelen ved at kombinere logiske tests med personprofiler er dels, at du hæver den prædiktive validitet, dels at du finder ud af, i hvilket omfang personligheden understøtter de faktiske evner.

KOMBINER LOGISK TEST MED KOMPETENCEPROFILEN

To eksempler på dette er:

  • Når personprofilen viser høj risikovillighed, træffer kandidaten hurtige beslutninger, måske baseret på mavefornemmelse. Viser Garuda Logik samtidig lav færdighed, kan det indikere, at kvaliteten af de beslutninger, kandidaten træffer, er utilstrækkelig.
  • Når personprofilen viser høj abstrakt tænkning, kan den logiske test fortælle, om kandidaten rent faktisk besidder analytisk sans og kan vurdere information på det ønskede niveau.

Garuda Logik egner sig til både nyansættelser, ved interne rekrutteringer og i talent- samt lederudvikling.

HENT VORES E-BOG OM JOBSAMTALEN