Inden du kan bruge vores logiske test, Garuda Logik, skal du være certificeret bruger. Det bliver du på dette kursus.

Men hvorfor skal du overveje at bruge logiske tests? Det kan der være flere årsager til. Den oplagte kender vi, der har erfaringer med at rekruttere, kun alt for godt. Nogle kandidater ser gode ud på skrift, men skuffer i virkeligheden. Andre imponerer ikke i deres ansøgninger eller CV, men overrasker, når de først er ansat – hvis de vel at mærke får chancen.

Vi ved også, at spændet mellem papir og virkelighed kan blive dyrt. Rigtig dyrt. Men hvad kan vi gøre for at mindske risikoen for fejlrekrutteringer? Det er der mange bud på. Noget af det, forskningen peger på, er, at kombinationen af personprofiler og logiske tests giver en af de højeste grader af prædiktive validitet. På helt almindeligt dansk vil det sige, at du ved at kombinere personprofil med en logisk test hæver sandsynligheden for at kunne forudsige, hvem der kommer til at lykkes i stillingen. Og hvem der ikke gør.

Blandt andet derfor giver det god mening at gennemgå certificeringen i Garuda Logik.

Priser og praktiske oplysninger

Certificeringskurset i Garuda Logik foregår online. Det tager ca 2½ time, og prisen er 3.000 kr. eksklusive moms. Kurserne er som udgangspunkt åbne, hvilket betyder, at alle kan tilmelde sig – på tværs af brancher og titler. Der er dog også mulighed for at arrangere lukkede kurser, hvor kun udvalgte fra din arbejdsplads deltager. Kontakt os, hvis du ønsker et lukket kursus, eller hvis du har spørgsmål til certificeringen i Garuda Logik.

Kommende kurser

19/06/2024 kl. 09.30-12.00
22/08/2024 kl. 09.30-12.00
03/10/2024 kl. 09.30-12.00
06/11/2024 kl. 09.30-12.00
05/12/2024 kl. 09.30-12.00

Tilmelding

Tilmeld dig certificeringskurset i Garuda Logik ved at skrive til os på garuda@garuda.dk.