Med Garudas konsulentydelse Second Opinion får I hjælp til at ansætte de dygtigste medarbejdere. I udvælger selv de bedste kandidater i søgefeltet. Baseret på kandidaternes personprofiler klæder vi jer herefter bedst muligt på til at kunne træffe det valg, der kommer både jer og kandidaten til gode. Et typisk forløb sådan her ud:

1. I udvælger kandidaterne, I vil se til samtale. Garudas konsulent sender en mail til kandidaten med adgang til KompetenceProfilen og Garuda Logik.

2. Vi aftaler møde hos jer, hvor vi giver kandidaterne individuelle tilbagemeldinger på deres personprofiler. Hver tilbagemelding varer ca. 1 time. Til mødet deltager en konsulent fra Garuda, kandidaten og 1-2 personer fra jeres virksomhed, hvis I ønsker at være med. Hvis ikke, så tilbyder vi et fyldestgørende referat af tilbagemeldingen.

3. Efter tilbagemeldingerne redegør vi for, hvilke styrker og svagheder hver kandidat har i forhold til stillingen.

4. På baggrund af kandidaternes ansøgninger, jobsamtalerne og Garudas Second Opinion beslutter I, hvilken kandidat I vil tilbyde stillingen.

5. Når I har fundet jeres nye medarbejder, sender vi en onboarding-rapport til jer. Den tager udgangspunkt i medarbejderens personprofil og forklarer, hvad den nyansatte og den nærmeste leder skal tage højde for og være særligt opmærksomme på i løbet af onboarding-perioden.
HØR MERE OM SECOND OPINION – KONTAKT OS

Sat mere skematisk op ser forløbet ud på denne måde:

TILMELD DIG KURSUS OM REKRUTTERINGSPROCESSEN