Med sine 320 udsagn fordelt på 16 personlighedstræk er KompetenceProfilen en af markedets mest omfattende personprofiler. Den fungerer som værktøj til at rekruttere, onboarde og udvikle medarbejdere og ledere. KompetenceProfilen sætter dig i stand til at stille målrettede og kvalificerede spørgsmål – og ud fra dem få et nuanceret billede af en persons måde at arbejde på.

Når man har udfyldt en KompetenceProfil, genererer vi en profil, der dels giver dig et grundigt grafisk overblik over personlighedstræk som Risikovillighed, Opbakning, Selvtillid og Psykisk styrke. Dels udstyrer dig med fortolkningstekster, der forklarer, hvad medarbejderens eller lederens svar fortæller om, hvordan hun løser sit arbejde.

Grafikken og fortolkningsteksterne fungerer som udgangspunktet for den åbne og ligeværdige dialog, I efterfølgende skal have, der enten stræber efter at finde den rette medarbejder eller udvikle dem, I allerede har.

Kontakt os for at høre mere om KompetenceProfilen

KompetenceProfilen giver fuldstændig åbenhed

KompetenceProfilen indeholder en række hjælpeværktøjer som fx en åben udsagnsanalyse, så medarbejderen altid kan se sine svar – og hvorfor de giver det resultat, de gør. Den fuldstændige åbenhed er et helt specielt kendetegn ved Garuda.

Det samme er de vægtede udsagn, der dækker over, at udsagnene i KompetenceProfilen vægtes efter, hvor mange der vælger dem. Så hvis en respondent vælger et udsagn, som 5 % af alle andre respondenter også tager, så får det mindre styrke, end hvis hun vælger et udsagn, som kun 0,5 % plejer at tage. Årsagen er, at den type adfærd eller præference, som valget dækker over, vil træde tydeligere frem i organisationen – og derfor er det selvfølgelig en fordel for dig at blive opmærksom på den, fx inden du ansætter respondenten eller flytter hende over i et andet team.

Vælg mellem 8, 12 og 16 personlighedstræk

Selvom KompetenceProfilen er vores mest dybdegående værktøj, er den meget fleksibel. Du kan selv vælge, om du vil afdække 8, 12 eller 16 personlighedstræk, og så har du en række tillægsmoduler, som du kan vælge imellem. De bidrager med hver deres kvaliteter. Vælg blandt andet onboarding-modulet, som kommer med anbefalinger til, hvordan den nye medarbejder kommer bedst muligt ombord, eller JobProfilen, som undersøger, hvilke krav jobbet stiller.

KompetenceProfilen medfører altså mange muligheder og giver eksempelvis svar på:

  • Hvad motiverer personen?
  • Hvad giver personen jobtilfredshed?
  • Hvordan kommunikerer personen?
  • Hvordan samarbejder personen med andre?
  • Hvordan forholder personen sig til forandringer?

Kom på kursus i KompetenceProfilen