Med sine 320 udsagn fordelt på 16 personlighedstræk er KompetenceProfilen en af markedets mest omfattende personprofiler. Du kan bruge den til rekruttering, onboarding og udvikling af medarbejdere, specialister og ledere.

KompetenceProfilen gør dig i stand til at stille målrettede og kvalificerede spørgsmål. Og ud fra dem at have en åben og ligeværdig dialog om styrker, svagheder og udviklingsmuligheder i forhold til en given stilling.

I en rekrutteringssituation hjælper dialogen med at afdække, hvem der er den rette kandidat til jobbet. Og hvor du skal understøtte kandidaten gennem onboarding-perioden.

Bruger du KompetenceProfilen til medarbejderudvikling, hjælper den med at belyse de aspekter af medarbejderens eller lederens personlighed, som hun skal udvikle for at kunne løse de opgaver og udfordringer, hun kommer til at møde i sit job.

BLIV UDDANNET I KOMPETENCEPROFILEN

8, 12 eller 16 personlighedstræk

Selvom KompetenceProfilen er vores mest dybdegående personprofil, er den også meget fleksibel. Du vælger selv, om du vil afdække 8, 12 eller 16 personlighedstræk – alt efter dit behov.

Desuden har KompetenceProfilen en række tillægsmoduler, der bidrager med hver deres kvaliteter. Vælg blandt andet JobProfilen, som undersøger, hvilke krav jobbet stiller, eller onboarding-modulet, som bidrager med anbefalinger til, hvordan den nye medarbejder kommer bedst muligt ombord.

Moduler til KompetenceProfilen fra Garuda

KompetenceProfilen bliver brugt på tværs af brancher og funktioner. Flere hundredtusinder har gennem årene udfyldt personprofilen, så den indeholder et gigantisk statistisk grundlag, du kan sammenligne op imod i rekrutterings- og udviklingssituationer.

STYRK DINE REKRUTTERINGER MED SECOND OPINION

KompetenceProfilen giver fuldstændig åbenhed

KompetenceProfilen indeholder en række hjælpeværktøjer, fx den åbne udsagnsanalyse, der giver kandidaten mulighed for altid at se sine svar, og hvorfor de giver det resultat, de gør. Den fuldstændige åbenhed er et helt specielt kendetegn ved Garuda.

KompetenceProfilen - selvbeherskelse

Det samme er de vægtede udsagn, der betyder, at udsagnene i KompetenceProfilen vægtes efter, hvor mange der vælger dem. Så hvis kandidaten vælger et udsagn, som 5 % af alle andre kandidater også har valgt, tillægges det mindre værdi, end hvis hun vælger et udsagn, som kun 0,5 % har valgt. Det skyldes, at den adfærd eller præference, som valget dækker over, vil træde tydeligere frem i organisationen. Derfor er det selvfølgelig en fordel for dig at blive opmærksom på den, inden du ansætter kandidaten.

Kort om KompetenceProfilen