Adskillige undersøgelser blandt danske ledere viser, at fastholdelse af medarbejdere er blandt de vigtigste opgaver på direktionsgangene. Årsagen er dels, at lavkonjunktur er blevet afløst af højkonjunktur, dels at store generationer af midaldrende medarbejdere så småt bliver afløst af mindre generationer af unge.

For lederne betyder det, at de kan få udfordringer med at finde den fornødne arbejdskraft, fordi der opstår et mismatch mellem udbud og efterspørgsel. Dertil kommer, at flere brancher allerede nu savner specialister, og at det selvfølgelig er dyrt at miste en medarbejder – især til konkurrenterne. Typisk koster det 150-200 % af medarbejderens løn at udskifte ham med en anden. Så der er god grund til at fokusere på fastholdelse af medarbejdere – også fordi det styrker medarbejdernes motivation.

HENT E-BOG OM FASTHOLDELSE AF MEDARBEJDERE

Fastholdelse af medarbejdere: Skab et attraktivt bytteforhold

For at holde på og skabe medarbejdermotivation vil mange virksomheder traditionelt set tilbyde højere løn, firmabil, større bonusser eller rabatordninger til frisør, frokost og fitness. Men de traditionelle måder at tænke fastholdelse af medarbejdere på med økonomiske og materielle goder kan ikke stå alene.

I stedet skal lederen og HR-afdelingen anspore medarbejderen til at udvikle et stærkt tilhørsforhold til virksomheden. Medarbejderen bidrager med arbejdsindsats, engagement og loyalitet, mens virksomheden giver løn, udvikling, udfordringer, socialt netværk og måske identitet gennem jobbet.

Fastholdelse af medarbejdere med Garuda

For at lykkes kræver det attraktive bytteforhold, at lederen agerer frem for at reagere. Oftest vil lederen reagere ved først at spørge sin medarbejder, hvad der kan få ham til at blive, når han har sagt op. Men da vil det typisk være for sent. Selv hvis medarbejderen tager imod et tilbud om at blive, så er der 50 % risiko for, at han alligevel forlader virksomheden inden for et år

I stedet skal lederen agere proaktivt og allerede fra jobsamtalen over onboarding-forløbet og til fastholdelsessamtalerne sørge for at skabe det attraktive bytteforhold sammen med medarbejderen. Det kan man blandt andet gøre med MUS-samtaler og løbende medarbejdersamtaler.

Den rigtige måde at skrue bytteforholdet sammen på afhænger helt af virksomheden og den enkelte medarbejder. Den eneste måde, lederen kan finde ud af, hvad der holder på de ansatte, er altså ved at spørge dem. Vi kalder samtalerne for fastholdelsessamtaler, motivationssamtaler eller medarbejdersamtaler.

Hvordan hjælper Garuda fastholdelse og motivation af jeres medarbejdere?

Ifølge både dansk og amerikansk forskning hjælper samtalerne med at holde på medarbejderne. Så det er selvfølgelig disse samtaler, vi hjælper med at facilitere. Og det begynder ofte med personprofiler.

For når du først kender dine ansattes eller kollegaers personprofiler – og de kender hinandens – så bliver det meget nemmere for dig at holde samtaler med den enkelte. Du finder ud af, hvor deres styrker og begrænsninger ligger. Hvad der motiverer dem. Hvordan de kommunikerer. Og hvordan de foretrækker at arbejde.

Alt sammen afgørende viden, hvis du skal afholde samtaler, der har som mål, at medarbejderne er motiverede og ønsker at blive i virksomheden.

Desuden giver fastholdelses- eller motivationssamtaler på baggrund af personprofiler et tydeligt overblik over medarbejdernes værdier. Og de skal stemme overens med virksomhedens, hvis medarbejderne på sigt skal blive i organisationen. Både de personlige og menneskelige værdier sætter nemlig rammerne for, om medarbejderne føler, at deres arbejde er værd at udføre. Så værdierne skal naturligvis kunne trives under organisationens tag.

Gennem personprofiler, motivations- eller medarbejdersamtaler og værdibaseret ledelse hjælper vi hos Garuda altså med at fastholde jeres medarbejdere.

Kontakt os for at høre mere om fastholdelse