Bruger du personprofiler i dine rekrutteringer, og ønsker du inspiration samt konkrete værktøjer til at styrke rekrutteringsprocessen? Så kan du med fordel deltage på dette kursus. Her får du nemlig vores best practice-viden om, hvilke aspekter der bør indgå i rekrutteringsprocessen – lige fra behovet for en ny medarbejder opstår, til den nye medarbejder er godt onboardet i virksomheden. Desuden får du rig mulighed for at sparre med de andre deltagere om deres erfaringer fra rekrutteringsprocessen; hvad virker, og hvad fungerer ikke?

Kurset kombinerer altså best practice fra Garuda med erfaringsudveksling fra andre HR-professionelle.

Programmet for kurset er:

  • Velkommen og forventningsafstemning
  • Før samtaler med kandidater – afdækning af behov for udarbejdelse af rekrutteringsproces og stillingsopslag
  • Samtaler med personprofiler – den gode tilbagemelding
  • Samtaler med personprofiler – votering og referencer
  • Onboarding af den nye medarbejder – onboarding og rapport
  • Opsummering og afslutning

Rekrutteringsprocessen med personprofil

Som du kan se, deler kurset rekrutteringsprocessen op i en før-, under- og efter-fase. Før-fasen handler kort fortalt om at afdække, hvilke faglige og personlige kompetencer vi har brug for. Derpå skal vi skitsere processen, skrive jobopslag og slå stilling op.

Under-fasen dækker første og anden samtale – med personprofil og tilbagemelding. I løbet af samtalerne skal vi finde ud af, hvordan kandidaterne passer til jobbet og kollegaerne. En svær opgave, som vi kan gøre nemmere ved at bruge personprofiler. Men hvad indgår i den gode tilbagemelding? Hvilke anbefalinger har vi fra Garuda? Og hvordan stemmer de overens med dine erfaringer?

I efter-fasen har vi ansat den nye medarbejder eller leder. Nu drejer det sig om at få personen godt ombord og sikre trivsel og motivation. På kort og lang sigt. Hvilke værktøjer har vi i Garudas personprofiler, som du allerede har adgang til, men som du måske ikke gør brug af?
Læs mere om KompetenceProfilen

Som navnet på kurset indikerer, er vores mål, at du ved at deltage kan forbedre dine rekrutteringsprocesser – og på den måde skabe bedre matches mellem stillinger og medarbejdere.

Pris

Prisen for kurset er kr. 8.000,- ekskl. moms.

Praktiske oplysninger

Prisen inkluderer kursusmateriale og forplejning. Vi afholder som oftest kurserne i Trekantområdet.

Kurserne gennemføres med max. 9 kursister pr. hold. Undervisningen foregår fra kl. 9.00 til 16.00. For at deltage skal du være uddannet i Fokus-Modellen og/eller certificeret i KompetenceProfilen.

Der er mulighed for at lave lukkede virksomhedskurser.

Kommende kurser

31/10/2024 Facilitering af rekrutteringsprocessen med personprofiler