BasisProfilen er en typeindikator. Den giver et situationsbestemt billede af, hvor medarbejderen lægger sin energi og sit fokus i øjeblikket. BasisProfilen kan med andre ord ændre sig over tid – også ganske meget – men stadig have en fast kerne, der centrerer sig om personligheden.

Profilen fortæller noget om både medarbejderens fokus og præferencer. Nu og på sigt.

En af de store fordele ved BasisProfilen er, at den er nem at forstå. Den er let tilgængelig, hurtig at gå til og er skrevet i et hverdagsdansk sprog uden fremmedord eller negationer. I BasisProfilen forholder medarbejderen sig til, hvordan hun ser sig selv – ud fra, hvad hun er mest eller mindst.

Sammensæt grupper – på arbejde og i skolen

Profilen egner sig til udvikling af elever, medarbejdere og teams. Desuden kan den hjælpe med at sammensætte arbejdsgrupper, så de indeholder de fornødne fokusområder, der supplerer hinanden og matcher med de krav, som opgaverne stiller.

BasisProfilen kan med fordel bruges af produktionsskoler, studerende samt service- og projektmedarbejdere. Fx til at sammensætte studie- eller arbejdsgrupper.

Bliv uddannet i BasisProfilen

Profilen består af modulerne:

  • PersonProfilen: Afdækker, hvordan du oplever din egen adfærd
  • GruppeProfilen: Viser, hvordan teamets samlede profil ser ud
  • EgoSpejl: Vurderer, hvad du tror, andre mener om dig.
Illustration af Garudas BasisProfil

BasisProfilen bygger på Fokus-modellen

BasisProfilen bygger ligesom FokusProfilen på Fokus-modellen. Det vil sige, at den indeholder de fire fokusområder Integrator-, Grunder-, Resultat- og Udviklerfokus.

Alle afdelinger og teams skal have medarbejdere, der tilsammen repræsenterer de fire forskellige fokusområder, for at kunne fungere optimalt.

Ingen medarbejdere kan dog fokusere på alle fire områder på én gang. I stedet har vi hver vores styrker, som vi helst bruger i arbejdet og i samarbejdet med andre. Typisk har vi et eller to fokusområder, der dominerer, mens de andre træder i baggrunden.

Derfor er det vigtigt at vide, hvilke styrker og svagheder hver enkelt medarbejder i afdelingen eller teamet besidder for at kunne få mest muligt ud af samarbejdet.

Kort om BasisProfilen fra Garuda
Kort om BasisProfilen fra Garuda