Med afsæt i din personlighed giver BasisProfilen et situationsbestemt billede af, hvor du lægger din energi og dit fokus i øjeblikket. BasisProfilen kan med andre ord ændre sig over tid – også ganske meget – men stadig have en fastere kerne, der centrerer sig om din personlighed. Profilen fortæller altså både noget om dit fokus og dine præferencer.

BasisProfilen fungerer som afsættet for en åben, positiv og konstruktiv dialog om ansvar, motivation, udfordringer og udviklingsmuligheder. Målet er at skabe større succes på jobbet og give dig et bedre indblik i, om du sidder med de rigtige typer af opgaver.

Kontakt os for at høre mere om BasisProfilen

BasisProfilen er nem at forstå

En af de store fordele ved BasisProfilen er, at den er nem at forstå. Den er let tilgængelig, hurtig at gå til og indeholder et hverdagsdansk sprog uden fremmedord eller management-udtryk.

I dag bliver profilen typisk brugt af produktionsskoler, studerende og ”manden på gulvet”, hvor studievejledningen eller HR-afdelingen ønsker at hjælpe med at skabe overblik over de enkelte og teamets fokus. Dels for at give indblik i den enkeltes styrker og svagheder, dels for at skabe et bedre samarbejde.

Fire farver og fokusområder

BasisProfilen er pædagogisk bygget op med fire farver – ét for hver sit fokusområde. Typisk vil du have et eller to områder, som du fokuserer mest på, mens de andre træder i baggrunden.

De fire fokusområder er Integratorfokus, Udviklerfokus, Grunderfokus og Resultatfokus. Ingen person eller afdeling kan dog fokusere lige meget på alle områder på samme tid – eller lige nemt kunne skifte til fx at være meget resultatorienteret, hvis det er den tålmodige integratorrolle, der falder den mest naturligt.

Heldigvis skaber BasisProfilen meget hurtigt et fælles sprog, som I kan tale ud fra om styrker og svagheder, muligheder og begrænsninger. Desuden har profilen tre tillægsmoduler, der hjælper med at forbedre eksempelvis rekrutteringen og udviklingen af medarbejdere. De er:

  • PersonProfilen, der afdækker, hvordan du oplever din egen adfærd
  • Gruppeprofilen, der viser, hvordan teamets samlede profil ser ud
  • EgoSpejl, der er en vurdering af, hvad du tror, andre mener om dig.

Hvad enten du bruger tillægsmodulerne eller ej, kan du udskrive detaljerede rapporter over din egen eller andres besvarelser. Rapporterne opstiller profilerne grafisk, indeholder fortolkningstekster, og så er der fuld åbenhed om respondenternes svar på BasisProfilens spørgsmål. På den måde får du et glimrende grundlag for en efterfølgende samtale, hvor I kan diskutere, hvad profilen viser, og om det stemmer overens med virkeligheden.

Kom på kursus i BasisProfilen